Володимир Панасович Пономаренко
Володимир Панасович Пономаренко
завідувач сектору, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Категорія звертання та засоби її вираження в індоєвропейських мовах--етапи історичного розвитку і сучасність: монографія
ВП Пономаренко
Vydavnychyĭ Dim Dmytra Buraho, 2008
152008
Еволюція засобів звертання в індоєвропейських мовах: компаративно–типологічний аспект
ВП Пономаренко
ВП Пономаренко, 2010
52010
Історичні та сучасні тенденції розвитку категорії звертання в індоєвропейських мовах
ВП Пономаренко
Мовознавство, 2008
42008
Еволюція системи іменних засобів звертання в сучасних слов’янських та інших індоєвропейських мовах
ВП Пономаренко
Мовознавство, 2006
42006
Засоби звертання в сучасних балтійських мовах у порівнянні з іншими аллокутивами
ВП Пономаренко
Мовознавство, 2007
32007
Очерки по сравнительной семасиологии германских, балтийских и славянских языков
АП Непокупный, HH Быховец, ВА Пономаренко
К.: Довіра 367, 2005
32005
Общая лексика германских и балто-славянских языков
АП Непокупный
Наукова думка, 1989
31989
Проблема структури звертання у романських та інших індоєвропейських мовах
ВП Пономаренко
Мовознавство, 1993
21993
Развитие аналитических тенденций во временной системе романских языков (Иберо-романский индикатив):[монография]/Владимир Афанасьевич Пономаренко
ВА Пономаренко
ВА Пономаренко–К.: Наукова думка, 1993
21993
Modern Loanwords in Ukrainian: Sociocultural Aspects
V Ponomarenko
Human and Cultural Studies Priorities in Modern Linguistics: Trends …, 2019
2019
Новітні запозичення в українській мові: соціокультурні аспекти
ВП Пономаренко
Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мово-знавства: напрями …, 2019
2019
Етноніміка сучасних європейських мов і проблема національних стереотипів
ВП Пономаренко
Мовознавство, 11-19, 2018
2018
А. П. Непокупний і романістика: спогади й міркування
ВП Пономаренко
Мовознавство, 53-56, 2017
2017
ЕТНОФОЛІЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТА ІНШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ: ЛІНГВІСТИЧНІ Й ЕТНОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ
ВП Пономаренко
МОВА І КУЛЬТУРА, 263, 2017
2017
Фразеологізми з етнонімічними компонентами у романських мовах: спільні риси та особливості
ВП Пономаренко
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 180-195, 2016
2016
РОМАНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ЕТНОНІМАМИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ (В ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКИМИ)
ВП Пономаренко
МОВА І КУЛЬТУРА, 5, 2016
2016
Експресивні етнонімічні назви у сучасних європейських мовах: соціолінгвістичні аспекти
ВП Пономаренко
Мова і культура 7 (175), 2014
2014
Загальна декларація мовних прав і права мовних меншин
ВП Пономаренко
Мовознавство, 42-48, 2013
2013
Індоєвропейська спадщина в лексиці слов’янських, балтійських, романських і германських мов
ВП Пономаренко
2013
Слов’янська етноніміка і явище деонімізації
В Пономаренко
Мова і культура, 210-217, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20