Мислива Тамара Миколаївна
Мислива Тамара Миколаївна
Житомирський національний агроекологічний університет, факультет екології і права, кафедра охорони довкілля та збалансованого природокористування
Подтвержден адрес электронной почты в домене znau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологія ґрунту: монографія
ПП Надточій, ТМ Мислива, ФВ Вольвач
ПП Надточій, ТМ Мислива, ФВ Вольвач, 2010
392010
Важкі метали в урбоедафотопах і фітоценозах на території м. Житомира
ТМ Мислива, ЛО Онопрієнко
Вісник ХНАУ, 89-95, 2009
162009
Важкі метали в урбаноземах агроселітебних ландшафтів південно-західної частини м. Житомира
ТМ Мислива, ЛО Герасимчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
142011
Мідь у ґрунтах Житомирського Полісся
ТМ Мислива
Житомирський національний агроекологічний університет, 2010
142010
Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель: навч. посіб
ПП Надточій, ТМ Мислива
Житомир: видавництво «Державний агроекологічний університет 385, 2007
132007
Важкі метали у ґрунтах агроландшафтів Житомирського Полісся
ТМ Мислива, ВА Трембіцький
Агроекологічний журнал, 30-35, 2009
122009
Важкі метали в лісоаграрних ландшафтах Житомирського Полісся
ТМ Мислива, ВА Трембіцький, ЛЛ Довбиш
ТМ Мислива, ВА Трембіцький, ЛЛ Довбиш, 260-263, 2006
102006
Канцерогенний та неканцерогенний ризик від споживання картоплі та овочів, що складають раціон населення сільських селітебних територій
ЮА Білявський, ТМ Мислива
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 56-65, 2013
82013
Проблеми нормування важких металів в грунті
ТМ Мислива
ТМ Мислива, 155-161, 2008
82008
Фiтотоксичнiсть Cu, Pb, Cd i Zn для овочевих культур-представникiв родини Brassicaceae
ЮА Бiлявський, ТМ Мислива
Вiсн. СНАУ 3 (27), 73, 2014
62014
Эталонные величины кислотно-основной буферности дерново-подзолистых почв для фонового мониторинга
ПП Надточий, ПП Надточій, ТН Мыслыва, ТМ Мислива
Наука, 2014
62014
Свинець і кадмій у грунтах агроландшафтів Житомирського Полісся
ТМ Мислива
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2013
62013
Ведення сiльськогосподарського виробництва у приватному секторi в умовах посиленого антропогенного впливу на навколишнє середовище
ТМ Мислива, ПП Надточiй, ЛО Герасимчук
Житомир: ПП «Рута, 2011
62011
Екологiя грунту: монографiя
ПП Надточiй, ТМ Мислива, ФВ Вольвач
62010
Екологічна безпека: Навчальний посібник
ПП Надточій, ТМ Мислива
Житомир: Видавництво «Державний агроекологічний університет, 55-69, 2008
62008
Агроекологічний моніторинг рослинницької продукції з присадибних ділянок Поліської та Лісостепової частин Житомирської області
ТМ Мислива
Вісн. ДАУ, 57, 2005
62005
Фітотоксичність Cu, Pb, Cd і Zn для овочевих культур-представників родини Brassicaceae
ЮА Білявський, ТМ Мислива
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2014
52014
Вплив імпактного забруднення на біологічні властивості дерново-підзолистого ґрунту
ТМ Мислива, Л Герасимчук
ТМ Мислива, ЛО Герасимчук, 262-270, 2011
52011
Важкі метали у водах малих річок і боліт Житомирського Полісся
ТМ Мислива, ІС Кот
Житомирський національний агроекологічний університет, 2011
52011
Екологія
ОМ Климчик, ПМ Малярчук, ТМ Мислива, ВП Дубровський
Вступ до фаху: Навчальний посібник. Житомир: Житомирський національний …, 2008
52008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20