Кафедра методики та практики викладання іноземної мови
Кафедра методики та практики викладання іноземної мови
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна / V. N. Karazin Kharkiv National University
Verified email at karazin.ua
TitleCited byYear
Дискурс как мыслекоммуникативное образование
ИС Шевченко
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2003
1222003
Историческая динамика прагматики предложения: английское вопросительное предложение 16-20 вв.
ИС Шевченко
Константа, 1998
1151998
Подходы к анализу концепта в современной когнитивной лингвистике
ИС Шевченко
Вісник ХНУ, 192-195, 2006
592006
Становление когнитивно-коммуникативной парадигмы в лингвистике
ИС Шевченко
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2004
442004
Вариативность самопрезентации личности в Интернет-общении
ИС Шевченко
Автореф. дисс.… канд. психол. наук, 2002
442002
Формування толерантних відносин студентів у полікультурному середовищі вищого навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук
ЯВ Довгополова
Луганськ, 2007
362007
Теоретичні основи формування професійних мовленнєвих умінь у майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей
ВГ Пасинок
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2002
352002
Дискурс и его категории
ИС Шевченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2011
322011
Речевой акт как единица дискурса: когнитивно-прагматический подход
ИС Шевченко
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2007
302007
Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ІІ Костікова
Колегіум, 2008
262008
Основи культури мовлення : Навч. Посібник.
ВГ Пасинок
К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012
21*2012
Основи культури мовлення : Навч. Посібник.
ВГ Пасинок
Основи культури мовлення : Навч. Посібник.– , 2010.– с., 228, 2010
21*2010
Дискурсообразующие концепты викторианства: СКРОМНОСТЬ vs ХАНЖЕСТВО
ИС Шевченко
202010
Основи культури мовлення
ВГ Пасинок
ХНУ імені ВН Каразіна, 2009
172009
Теоретико-методичні засади комп’ютерної лінгводидактики
ІІ Костікова
Вінниця:«Поділля 2007, 240, 2000
172000
Концепты коммуникативного поведения и дискурс
ІС Шевченко
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2013
162013
Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ІІ Костікова, ИИ Костикова
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, ФОП …, 2009
162009
Теорія та методика мовної підготовки учителя в університеті
ВГ Пасинок
Х.: Основа, 1998
141998
Сучасні методологічні підходи професійної підготовки вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ІІ Костікова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
132008
Роль комп’ютерних технологій в навчанні студентів
І Костікова
Новий колегіум, 55-64, 2006
102006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20