Стасюк Юлія Михайлівна (Стасюк Ю.М. = Stasiuk Y.M. =  Stasyuk Y.M.)
Стасюк Юлія Михайлівна (Стасюк Ю.М. = Stasiuk Y.M. = Stasyuk Y.M.)
ДНУ ім. О.Гончара, факультет економіки, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене fme.dnulive.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційна політика України та інтеграція до ЄС
ОЛ Притикіна, ЮМ Стасюк, ОВ Щипанова
Фінанси України, 36-43, 2005
312005
Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : Монографія
Кол. авторів / ред. проф. О. А. Коновала. – Кривий Ріг : Книжкове …, 2012
29*2012
Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації : національний та корпоративний аспекти : монографія
НП Мешко, ОМ Сазонець, ОА Джусов, ОВ Пирог, СЕ Сардак, ...
Донецьк: Юго-Восток, 2012
14*2012
Інноваційний розвиток світової економіки: інвестиційний аспект: монографія
ОА Джусов, НП Мешко, АП Величко, ВА Попова, ЮМ Стасюк, ...
Донецьк: Юго-Восток, 2009
132009
Економічна культура як фактор інноваційного розвитку економіки України
ОП Крупський, ЮМ Стасюк
Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка" 9 (35), 56-60, 2012
102012
Формування економічної культури молодого фахівця
ЮМ Стасюк
Особистість у просторі культури: Матеріали Всеукраїнського науково …, 2009
5*2009
Формування інформаційної компетентності майбутнього менеджера-економіста в сучасному освітянському просторі
ОП Крупський, ЮМ Стасюк
Личность в едином образовательном пространстве: сборник научных статей I …, 2010
4*2010
Особистість у просторі економічної культури
ОП Крупський, ЮМ Стасюк
Особистість у просторі культури: Матеріали II Севастопольського Міжнародного …, 2010
4*2010
Коммуникативная компетентность как необходимый элемент профессиональной культуры менеджера
АП Крупский,, ЮМ Стасюк
Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць / гол.ред.проф …, 2009
42009
Методика розробки соціального пакету в українських компаніях в сучасних умовах
ОП Крупський, ОВ Щипанова, ЮМ Стасюк
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2010
3*2010
Досвід Німеччини у формуванні професійної культури менеджера
ОП Крупський, ЮМ Стасюк, ОВ Щипанова
Особистість у просторі культури: матеріали ІV Севастопольського Міжнародного …, 2012
22012
Інвестиційна привабливість підприємств харчової промисловості України
РВ Перегуда, ЮМ Стасюк
Економіка і суспільство, 314-321, 2018
12018
Моделі міжнародного трансферу технологій
ЮМ Стасюк
Вісник ДНУ. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини …, 2012
12012
Formation of the Economic Security System of Tourism and Hospitality Enterprises
O Krupskyi, S Sardak, Y Kolbushkin, Y Stasyuk
Journal Of Advanced Research In Law And Economics, Volume X, 1159-1175, 2019
2019
ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АВТОРИТЕТУ ВИКЛАДАЧА І ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
ОП Крупський, ЮМ Стасюк
Альманах "Педагогічне Криворіжжя" пілотний випуск, 5, 2013
2013
Теоретичні концепції розвитку глобальної інноваційної економіки
ЮМ Стасюк
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: світове господарство і …, 2013
2013
Характеристика моделей міжнародного трансферу технологій
ЮМ Стасюк, ОП Крупський
Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : матеріали ІІІ …, 2012
2012
Інвестування у людський капітал в Україні та світі
ЮМ Стасюк, АГ Білявська
Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : матеріали ІІ …, 2011
2011
Усиление роли экономической безопасности государств в условиях глобализации
ЮМ Стасюк, ВЮ Морозова
Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на …, 2011
2011
Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країни
ЮМ Стасюк, ОП Крупський
Інвестиційна привабливість підприємництва: національний. та міжнародний …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20