Olga M. Borisenko,  ОМ Борисенко
Olga M. Borisenko, ОМ Борисенко
National Technical University "Kharkiv Politechnic Institute",Ukraine,Power Mashine-building faculty
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методические указания по выполнению курсового проекта по курсу «Парогенераторы АЭС» для студентов специальности 7.090505 «Котлы и реакторы» всех форм обучения
АВ Ефимов, НН Пилипенко, ОМ Борисенко
Харьков: НТУ "ХПИ", 2003
12*2003
Повышение работоспособности курсантов высших образовательных учреждений мвд путем дополнительных занятий физической культурой
ОА Борисенко, СМ Струганов
Физическая культура и спорт в системе профессионального образования: опыт и …, 2015
42015
Повышение эффективности подготовки к факельному сжиганию низкореакционных углей Украины
НМ Шуваева, ОМ Борисенко, ОА Борисенко
Вестник НТУ ХПИ Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование …, 2005
42005
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Теплові та атомні електростанції»
ОВ Єфімов, ОД Меньшикова, ОМ Борисенко
4*2000
Повышение работоспособности курсантов и слушателей образовательных организаций системы мвд россии путем регулярных занятий физической культурой и спортом
СМ Струганов, ОА Борисенко, ФТ Хабибов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ …, 2016
32016
Повышение пенсионного возраста в России: за и против
ЕИ Пристансков
Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 2017
22017
Физическая культура и спорт как способ формирования социальной активности личности курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России
СМ Струганов, ОА Борисенко, АИ Коновалов
Совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных …, 2016
2016
Значение служебно-прикладных видов спорта в формировании профессиональных качеств сотрудников ОВД (на примере летнего служебного биатлона)
ОА Борисенко
Совершенствование физической, огневой и тактико-специальной подготовки …, 2015
2015
Парогенерирующие системы и установки
ОМ Борисенко, ВЯ Горбатенко, НМ Шуваева, и др, под ред., ...
Теплотехнические установки, системы, оборудование /Учебное пособие в 3х …, 2014
2014
Порівняльний аналіз роботоспроможності радіальних підшипників ковзання турбомашин, які працюють на різних мастилах
ВВ Рухлінський, ВП Кожевников, ОМ Борисенко
Тези докладів ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції МicroCAD, 2014
2014
Аналіз работоспроможності радіальних підшипників ковзання турбомашин на водяній мастильній рідині
ВВ Рухлінський, ВП Кожевніков, ОМ Борисенко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та …, 2014
2014
Вибір схем реконструкції котельних
ОМ Борисенко, СО Малашенко
Тези докладів ХХ Міжнародної науково-практичної конференції МicroCAD, Харків …, 2012
2012
Ретроспективний аналіз методів теплового розрахунку топки котла
НМ Шуваєва, ОМ Борисенко, ВС Фаустова, СО Малашенко
Тези докладів ХVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції МicroCAD, 2010
2010
Впровадження в навчально-методичний процес ігрового проектування на основі інтеграції різних спеціальностей
ОВ Єфімов, ОМ Борисенко
Збірник тез виступів на міжвузівському науково-методичному семінарі …, 2010
2010
Впровадження комплексної ділової гри у навчальний процес як шлях розвитку науково-технічної творчості студентів
ВО Єфімов О.В., Пильов, ОВ Горілий, НМ Шуваєва, ОМ Борисенко, ...
Вісник НТУ „ХПІ” 125 років НТУ „ХПІ”, 2010
2010
ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЛОВОЇ ГРИ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ
ОВ ЄФІМОВ, ВО ПИЛЬОВ, ОВ ГОРІЛИЙ, СІ БУХКАЛО, ...
Проблеми формування професійної компетентності студентів на основі …, 2010
2010
Концепція безперервного впровадження в навчальний процес ділової гри нового покоління як шлях створення конкурентноспроможної наукоємної продукції
ОВ Єфімов, ВО Пильов, НМ Шуваєва, ОМ Борисенко
Тези докл. міжнар. наук.-метод. конф. «Фундаментальна освіта та формування …, 2009
2009
Технические решения по реконструкции котла ДКВР 20-13 при переходе на сжигание биотоплива
НМ Шуваєва, ОМ Борисенко, ОВ Славінська, РО Дідух
Тези докладів ХVII міжнародної науково-практичної конференції МicroCAD, 2009
2009
Методические указания по выполнению дипломного проекта бакалавра по специальности 7.090505 «Котлы и реакторы» всех форм обучения
НМ Шуваева, ОМ Борисенко
2006
Вехи развития и современная деятельность кафедры парогенераторостроения НТУ «ХПИ» (К 120-летию НТУ «ХПИ»)
АВ Ефимов, НМ Шуваєва, ВЯ Горбатенко, ОМ Борисенко
Енергетика та електрифікація, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20