Підписатись
Tetiana Ivanova / Тетяна Миколаївна Іванова
Tetiana Ivanova / Тетяна Миколаївна Іванова
Київський національний університет будівництва і архітектури / Kyiv National University of
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регіональні диспропорції малого бізнесу в Україні та шляхи їх усунення
В Худолей, Т Пономаренко, Т Іванова
42018
Зовнішня трудова міграція в Україні: проблеми та наслідки
ТМ Iванова, АО Болуто
Проблеми і перспективи економіки та управління, 029-033, 2017
42017
Напрями подолання молодіжного безробіття в Україні: регіональний аспект
ТМ Іванова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
42016
Облікова політика дебіторської заборгованості на будівельних підприємствах
ТМ Іванова
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових …, 2020
3*2020
Методологічні засади оцінювання показників ефективності діяльності малого бізнесу
ТМ Іванова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2013
22013
Інтегральна оцінка фінансового стану малих підприємств АР Крим
ТМ Іванова
Економічний аналіз, 256-260, 2012
22012
Регламентація роботи облікового апарату та сучасні вимоги до кадрового потенціалу підприємства
ВМ Лич, ТМ Іванова
Формування ринкових відносин в Україні, 58-64, 2019
12019
Аудиторська перевірка як дієвий інструмент контролю діяльності підприємств будівельної галузі
ТМ Іванова
Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу, 107-109, 2021
2021
Сучасний стан страхового ринку в Україні
ТМ Іванова
Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія …, 2021
2021
Облік дебіторської заборгованості: порівняльний аспект
ТМ Іванова
Шляхи забезпечення стабілізації економіки в умовах пандемії, 40-42, 2021
2021
Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами
ТМ Іванова
Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки …, 2021
2021
Державне фінансування неприбуткових організацій
З Смірнова, ТМ Іванова
Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні …, 2021
2021
Інноваційні методи навчання креативному мисленню
ТМ Іванова
Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні …, 2021
2021
Подання податкової звітності підприємства в електронному вигляді
ТМ Іванова
Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів і права, 35-36, 2020
2020
Електронна податкова звітність підприємств: переваги та недоліки
ВМ Лич, ТМ Іванова
Ефективні технології в будівництві, 161-162, 2020
2020
Особливості аудиту в будівельних організаціях
ВМ Лич, ТМ Іванова
Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу, 149-150, 2020
2020
Особливості організації обліку витрат в будівельних організаціях
ТМ Іванова
Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу, 156-158, 2020
2020
Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні
ВМ Лич, ТМ Іванова
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових …, 2019
2019
Облік як система інформаційного забезпечення управління будівельним підприємством
ТМ Іванова
Буд-майстер-клас-2019, 368-369, 2019
2019
Особливості надання звіту про управління підприємством в умовах сьогодення
ТМ Іванова
Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві, 236-237, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20