Володимир Анатолійович Устименко
Володимир Анатолійович Устименко
Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
в 2017 році. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України
П внутрішнє та зовнішнє становище України
К.: НІСД, 326-328, 2015
442015
Хозяйственное право Украины: учебник/под ред. ВК Мамутова
ВК Мамутов, ГЛ Знаменский, КС Хахулин
Киев: Юринком Интер, 2002
41*2002
Власність територіальної громади міста (господарсько-правові аспекти)
ВА Устименко
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук …, 2007
34*2007
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України
ВК Мамутов, ВI Адрейцев, ВС Щербина
К.: Юрінком Інтер, 2004
312004
Городская собственность и городское хозяйство
ВА Устименко
Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2006
302006
Стратегии слияний и поглощений в России
В Устименко
Рынок ценных бумаг, 52-55, 2005
262005
монографія/ВА Устименко, р. А. Джабраілов, ВМ Кампо та ін.; за ред. ВА Устименко
2011 К засади економічної системи України - Донецьк, Юго-восток
22*
Особенности оценки стоимости российских предприятий в процессах слияний и поглощений на примере строительной отрасли
ВА Устименко
Финансы и кредит, 2007
152007
Расчет поправки за контроль при оценке пакетов акций российских компаний
А Жигло, В Устименко, А Стекольщикова
Рынок ценных бумаг, 54-56, 2005
142005
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, ОМ Алимов, ОІ Амоша, ІК Бистряков, ...
132015
Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного производства
ОФ Балацкий, СН Козьменко, ПП Бобровский, АИ Карпищенко, ...
Урожай, 1992
131992
Проблеми та перспективи впровадження державно-приватного партнерства у відносини у сфері господарювання
В Устименко, Р Джабраілов
Схід, 2011
122011
Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 р.)
ЕМ Лібанова
Вісник НАН України, 2015
112015
Расчет внешнего износа имущественных комплексов на основе анализа рентабельности основных фондов
АА Марчук, ВА Устименко
Вопросы оценки, 2-7, 2005
102005
Загальні та спеціальні ознаки публічної власності як предмет наукових досліджень
В Устименко, Р Джабраілов
Вісник Академії правових наук України, 185-200, 2012
92012
Отношения в сфере управления хозяйственной деятельностью
ВА Устименко, АА Афоничкин
Інститут економіко-правових досліджень НАН України, 2008
92008
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі: нац. доп.
ЕМ Лібанова, В Горбулін, С Пирожков
Київ: НАН України 362, 2015
82015
Модель дисконтирования денежных потоков на инвестированный капитал
ВА Устименко
Вопросы оценки, 38-45, 2004
82004
Конституційне забезпечення державного регулювання економіки в Китайській Народній Республіці
В Устименко, О Кучер
Право України, 262-269, 2011
72011
Правовий господарський порядок як засіб забезпечення сталого розвитку економіки України
ВА Устименко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 46-48, 2009
72009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20