Володимир Анатолійович Устименко
Володимир Анатолійович Устименко
Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
в 2015 році: аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України
П внутрішнє та зовнішнє становище України
К.: НІСД, 326-328, 2015
432015
Хозяйственное право Украины: учебник/под ред. ВК Мамутова
ВК Мамутов, ГЛ Знаменский, КС Хахулин
Киев: Юринком Интер, 2002
35*2002
Власність територіальної громади міста (господарсько-правові аспекти)
ВА Устименко
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук …, 2007
31*2007
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України
ВК Мамутов, ВI Адрейцев, ВС Щербина
К.: Юрінком Інтер, 2004
312004
Городская собственность и городское хозяйство
ВА Устименко
Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2006
292006
Стратегии слияний и поглощений в России
В Устименко
Рынок ценных бумаг, 52-55, 2005
222005
монографія/ВА Устименко, р. А. Джабраілов, ВМ Кампо та ін.; за ред. ВА Устименко
2011 К засади економічної системи України - Донецьк, Юго-восток
22*
Особенности оценки стоимости российских предприятий в процессах слияний и поглощений на примере строительной отрасли
ВА Устименко
Финансы и кредит, 2007
142007
Проблеми та перспективи впровадження державно-приватного партнерства у відносини у сфері господарювання
В Устименко, Р Джабраілов
Схід, 2011
112011
Расчет поправки за контроль при оценке пакетов акций российских компаний
А Жигло, В Устименко, А Стекольщикова
Рынок ценных бумаг, 54-56, 2005
112005
Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 р.)
ЕМ Лібанова
Вісник НАН України, 2015
102015
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, ОМ Алимов, ОІ Амоша, ІК Бистряков, ...
102015
Загальні та спеціальні ознаки публічної власності як предмет наукових досліджень
В Устименко, Р Джабраілов
Вісник Академії правових наук України, 185-200, 2012
82012
Отношения в сфере управления хозяйственной деятельностью
ВА Устименко, АА Афоничкин
Інститут економіко-правових досліджень НАН України, 2008
82008
Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного производства
ОФ Балацкий, СН Козьменко, ПП Бобровский, АИ Карпищенко, ...
Урожай, 1992
81992
Конституційне забезпечення державного регулювання економіки в Китайській Народній Республіці
В Устименко, О Кучер
Право України, 262-269, 2011
72011
Расчет внешнего износа имущественных комплексов на основе анализа рентабельности основных фондов
АА Марчук, ВА Устименко
Вопросы оценки, 2-7, 2005
72005
Модель дисконтирования денежных потоков на инвестированный капитал
ВА Устименко
Вопросы оценки, 38-45, 2004
72004
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь)
Е Лібанова, В Горбулін, С Пирожков
Національна Академія наук України, Київ, 2015
62015
Конституционное регулирование отношений собственности в Украине: брошюра
ВА Устименко
Донецк: Юго-Восток, 2012
62012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20