Підписатись
Ганна Ситар / Hanna Sytar / Анна Ситарь
Ганна Ситар / Hanna Sytar / Анна Ситарь
Донецький національний університет імені Василя Стуса / Vasyl’ Stus Donetsk National University
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Словник українських прийменників
АП Загнітко, ІГ Данилюк, ГВ Ситар, ІА Щукіна
Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО 416, 2007
502007
Синтаксичні фразеологізми в розрізі конструкційної граматики
ГВ Ситар
[наук. і відп. ред. А. П. Загнітко] / Г. В. Ситар. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017
202017
Статус синтаксичних фразеологізмів у системі фразеологічних одиниць
ГВ Ситар
Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки …, 2011
182011
Syntaksychni frazeolohizmy v rozrizi konstruktsiinoi hramatyky (Syntactic Idioms in the Context of Construction Grammar)
H Sytar
Vinnytsya: ТОV «Nilan-LTD, 2017
142017
Моделі речень із предикатами відношення частини й цілого в українській мові: Монографія
ГВ Ситар
Донецьк: ДонНУ, 2007
142007
Status Syntaksychnykh Frazeolohizmiv u Systemi Frazeolohichnykh Odynyts'(The Status of Syntactic Idioms in the System of Phraseological Units)
H Sytar
Visnyk Donets' koho Natsional'noho Universytetu. Seriya B. Humanitarni Nauky …, 2011
132011
Словник украïнських прийменникiв. Сучасна украïнська мова
АП Загнiтко, IГ Данилюк, ГВ Ситар, IА Щукiна
122007
Парадигмально-категорійні основи прикладної лінгвістики
АП Загнітко, ІГ Данилюк, ЖВ Краснобаєва-Чорна, О Путіліна, ...
92015
Frazeolohizovani Rechennya, Pobudovani za Modellyu Який N1 Copf, v Ukrayins' kiy Movi (Sentences with Phraseological Structure, based on the Model «Який N1 Copf», in the …
H Sytar
Linhvistychni studiyi (Linguistic Studies) 25, 64-70, 2012
82012
Statystychni Kryteriyi Analizu Syntaksychnykh Frazeolohizmiv (Statistical Criteria of Analysis of Syntactic Idioms)
H Sytar
Visnyk Donets' koho Natsional'noho Universytetu. Seriya B. Humanitarni Nauky …, 2015
72015
Slovnyk ukrayins' kykh pryymennykiv
A Zahnitko, I Danyluk, H Sytar, I Shchukina
Suchasna Ukrayins' ka Mova (The Dictionary Ukrainian Prepositions. Modern …, 2007
72007
Syntaksychni Frazeolohizmy i Pretsedentni Fenomeny: Zony Peretynu (Syntactic Idioms and Precedent Phenomena: Intersection Zones)
H Sytar
Linhvistychni studiyi/Linguistic Studies 31, 20-25, 2016
62016
Синтаксичні фразеологізми з оцінним значенням в українській мові:(на матеріалі моделі Що за N1 Copf)
Г Ситар
ТОВ" Аграр Медіа Груп", 2012
62012
Синтаксичні фразеологізми в українській мові: структурно-семантичний, прагматичний і прикладний виміри. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за …
Г Ситар
52018
Syntaksychni frazeolohizmy v ukrayins' kiy movi: strukturno-semantychnyy, prahmatychnyy i prykladnyy vymiry (Syntactic idioms in the Ukrainian language: structural-semantic …
HV Sytar
Donetsk National U, Taras Shevchenko Kyiv National University, 2017
52017
Statystychnyi analiz frazeolohizovanykh rechen: pokaznyk asotsiatsii mutual information (Statistical Analysis of Sentences with Phraseological Structures: Association Measure …
H Sytar
Ukrainske movoznavstvo (Ukrainian Linguistics) 1 (46), 103-125, 2016
52016
Синтаксичні фразеологізми і прецедентні феномени: зони перетину.
H Sytar
Лінгвістичні студії, 20-25, 2016
52016
База даних як інструмент лінгвістичного дослідження (на прикладі аналізу лексичних конверсивів)
Г Ситар, О Милостна
Лінгвістичні студії: зб. наук. праць, 385-392, 2008
52008
Українські прийменники: інвентар і структура
АП Загнітко, ІГ Данилюк, ГВ Ситар
Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 12, 41-47, 2004
52004
Обчислення показника асоціації MI log Freq як статистичний метод дослідження синтаксичних фразеологізмів
Г Ситар
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 114-125, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20