Борис Васильович Год, Борис Васильевич Год
Борис Васильович Год, Борис Васильевич Год
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, канд.іст.наук, док.пед,професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Виховання в епоху європейського Відродження (середина XIV-початок XVII століття)
B Hod
АСМІ, 2004
482004
Полтавський державний педагогічний університет імені ВГ Короленка: історія і сучасність
Б Год, О Єрмак, П Киридон
Полтава: ПДПУ, 6, 2009
142009
Ідея всебічного й гармонійного виховання особистості в епоху європейського відродження
БВ Год
ВГ Короленка.− Полтава, 2005
142005
Виховання у братських школах України і європейська педагогіка XVI–XVII століть
Б Год
Рідна школа, 52-55, 2005
102005
Заклади вищої педагогічної освіти в Полтаві у 1918-1933 роках
ОП Єрмак
Історична пам'ять, 104-118, 2010
62010
Німецький університет як суб’єкт інтернаціоналізації: ретроспективний аналіз
БВ Год
Редакційна колегія, 135, 2011
52011
Ідея всебічного й гармонійного виховання особистості в історико-педагогічній ретроспективі
Б Год
Шлях освіти, 43-48, 2004
52004
Полтавський педуніверситет на зламі століть
ОП Єрмак, ПВ Киридон
Історична пам'ять, 157-169, 2011
22011
Періодизація розвитку вищої освіти в Україні
Л Корж-Усенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 278-293, 2018
12018
Місце та роль магістра в середньовічних і ранньомодерних західноєвропейських університетах
БВ Год, НВ Год
Історична пам’ять: науковий збірник/Полтавський нац. пед. ун-т ім. ВГ …, 2016
12016
ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ ВСЕБІЧНО І ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ О. СТРОНІНА
БВ Год, ВВ Пилипенко
Редакційна колегія, 66, 2014
12014
«ІНСТИТУТ ТОВАРИСТВА ІСУСА» ЯК НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ЄЗУЇТІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI–XVII СТОЛІТТЯ)
Д Бродрік, Г Бемер, Ж де Гібер, Б Год, Т Гризінгер, Ж Губер, ...
Редакційна колегія, 29, 2019
2019
Історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені ВГ Короленка
ПА Кравченко, ЛЛ Бабенко, ЯЄ Блоха, ЛМ Булава, ЛП Вішнікіна, ...
2018
Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр./Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені ВГ Короленка.–2018.–Вип. 18.–194 с.
МІ Степаненко, МП Вовк, ОО Лобач, НГ Ничкало, ІД Бех, ГГ Філіпчук, ...
2018
БРАТИ Д’ЕСТЕ: ФЕРРАРСЬКІ «ГУМАНІСТИ НА ТРОНІ»
БВ Год, ДО Лобода
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 78, 2017
2017
СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТЕХНІЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
Б Год
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 9, 82-91, 2015
2015
РЕЛИГИОЗНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ГУМАНИСТА ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО В ЕГО ФИЛОСОФСКОМ НАСЛЕДИИ (ХVI ВЕК)
БВ Год
Редакційна колегія, 67, 2015
2015
«ІНТЕЛЕКУАЛЬНИЙ ТУРИЗМ» ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ (XІV–XVIII СТ.)
БВ Год
Редакційна колегія, 33, 2014
2014
РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК ПРОТЕСТНИХ РУХІВ У ЄВРОПІ ХVІ–ХVІІ СТОЛІТЬ
БВ Год, НВ Год
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 138, 2014
2014
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач Сумський ДПУ імені АС Макаренка Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені АС …
ОЄ Антонова, БВ Год, ОІ Огієнко
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20