Подписаться
Vasyl Bezukh / Василь Безух [orcid.org/0000-0002-8634-946X]
Vasyl Bezukh / Василь Безух [orcid.org/0000-0002-8634-946X]
Білоцерківський національний аграрний університет / Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин
ВІ Левченко, ВВ Влізло, ІП Кондрахін, та ін.
Біла Церква, 2004
542004
Внутрішні хвороби тварин: Довідник лікаря ветеринарної медицини
ВІ Левченко, ..., ВМ Безух, ВІ Головаха, ВВ Сахнюк, та ін.
К.: Урожай. - 1280 с., 2004
49*2004
Klinichna diagnostyka vnutrishnih hvorob tvaryn
VI Levchenko, VV Vlizlo, IP Kondrahin, JL Melnyk, MO Sudakov
Bila Cerkva 608, 2004
312004
Дослідження крові тварин та клінічна інтерпретація отриманих результатів: метод. рекомендації
ВІ Левченко, ВМ Соколюк, ВМ Безух, та ін.
Біла Церква. - 60 с., 2002
30*2002
Клiнiчна дiагностика внутрiшнiх хвороб тварин та iн.; за ред. ВI Левченка
ВI Левченко, ВВ Влiзло, IП Кондрахiн
252004
Методи лабораторної клiнiчної дiагностики хвороб тварин та iн.]; за ред. ВI Левченка.
ВІ Левченко
222010
Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін, ..., ВМ Безух, та ін.
К.: Урожай. - 408 с., 2010
172010
Клiнiчна дiагностика внутрiшнiх хвороб тварин
ВI Левченко
172004
Doslidzhennia krovi tvaryn ta klinichna interpretatsiia otrymanykh rezultativ
VI Levchenko, VM Sokoliuk, VM Bezukh
Bila Tserkva: BHU (in Ukrainian), 2002
152002
Загальна терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин
ВІ Левченко, ІП Кондрахін, ЛМ Богатко, ВМ Безух, та ін.
Біла Церква, 224 с., 2000
152000
Клінічна діагностика хвороб тварин
ВІ Левченко, ВВ Влізло, ІП Кондрахін, та ін.
Біла Церква. - 536 с., 2017
142017
Методичні вказівки щодо проходження навчально-клінічної практики з дисциплін "Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин" і "Внутрішні хвороби тварин"
ВІ Левченко, ВМ Безух, ЛМ Богатко, ВІ Головаха
Біла Церква. - 14 с., 2005
13*2005
Клiнiчна дiагностика внутрiшнiх хвороб тварин: пiдручник та iн.; За ред. ВI Левченка
ВI Левченко, ВВ Влiзло, IП Кондрахiн
72004
Обмін речовин у високопродуктивних корів та його аналіз
ВМ Безух, ОВ Чуб, ВП Надточій
Наук. вісник вет. медицини: Зб. наук. праць, С. 5-8, 2011
62011
Методи клінічної лабораторної діагностики
ВІ Левченко, ..., МВ Рубленко, ..., ВМ Безух
К.: Аграрна освіта, 2010
6*2010
Хвороби щитоподібної залози
В Левченко, В Безух, В Романюк, В Фасоля
Вет. медицина України, 35-37, 2001
5*2001
Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин
ВВ Влізло, ВІ Шевченко
К.: Урожай, 12, 2004
42004
Якість молозива корів і його вплив на неспецифічну резистентність та стан здоров’я телят
ВМ Безух
спец. 16.00. 01 “Діагностика і терапія тварин”/ВМ Безух.–Біла Церква, 1998.–17 с, 1998
41998
Збереженню телят - постійну увагу
ВІ Левченко, ВП Заярнюк, ВМ Безух, ІВ Папченко
Аграрні вісті, 12-14, 2001
3*2001
Доклінічний перебіг метаболічних хвороб
ВІ Левченко
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць, 115-120, 2001
32001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20