Підписатись
Олександр Сергійович Куц
Олександр Сергійович Куц
Херсонський державний університет
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю
ОС Куц
Вінниця, 1995
781995
Рухова активність і фізичний стан студенток вищих навчальних закладів
ВВ Романенко, ОС Куц
Вінниця: ВДПУ 132, 43-45, 2003
612003
Нові технології та моделювання підготовки вчителів фізичної культури
ОС Куц, ІА Липчак
Молода спортивна наука України: зб. наук. ст.–Львів: ЛДІФК, 539-541, 2002
552002
Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту
НО Бєлікова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
362013
Методика підвищення розумової і фізичної працездатності студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості: Метод. посібник
ОТ Кузнєцова, ОС Куц
Рівне: ППДМ 161, 2005
362005
Інтеграція цінностей фізичної культури у професійній підготовці педагога з фізичного виховання (повідомлення третє)
О Куц, М Третьяков, І Лапичак
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
222003
Фізична активність та розумова працездатність студентів
ОС Куц, О Кузнєцова
Молода спортивна наука України, 136-142, 2006
192006
Основи та критерії оптимального нормування рухової активності школярів старших класів
ЛЮ Левандовська
Physical education, sport and health culture in modern society, 181-185, 2013
162013
Організаційно-методичні основи фізкультурно-оздоровчої роботи зі школярами, які проживають за умов підвищеної радіоактивності
ОС Куц
(24.00. 02).–К., 1997.–43 с, 1997
151997
Особливості змісту фізичного виховання школярів в умовах підвищеної радіоактивності
ОС Куц
К.: Континент ПРИМ, 1994
151994
Соціально-психологічний портрет студентів за роки становлення України як самостійної держави
О Куц, А Драчук
Фізична культура, спорт та здоров’я нації//Зб. наук. пр.–Вип 5, 14-18, 2004
142004
Концепція безперервної фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх шкіл
ОС Куц
К.: УАННП, 1997
121997
Засоби фізичного виховання у фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем
ОВ Гузій, ОС Куц
Л.: Українські технології, 2002
112002
Адекватність фізичного навантаження в оздоровчому тренуванні студентів з низьким рівнем здоров’я
ОС Куц, ВА Леонова
Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної …, 2014
102014
Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році/О. Куц …
ОС Куц
Львів: Укр. технології, 2007
102007
Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді
ОС Куц, БА Виноградський
Методологія комплексного масового обстеження фізичного стану школярів м …, 2003
102003
Соціальна інтеграція та реабілітація неповносправних школярів із церебральним паралічем: Метод. рек
СП Демчук
Л.: Укр. технології, 2002
102002
Тренажери в системі фізичного виховання школярів
ОС Куц, МО Третяков
Вінниця: УАНП 100, 1996
101996
Модель спеціаліста по спеціальності 7010201 і професійнопедагогічна діяльність
О Куц, В Леонова, М Галайдюк
Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні: матеріали ІІ …, 1996
101996
Фізкультурно-оздоровча робота з молоддю за рубежем
ОС Куц
К.:, Вінниця, 1995
101995
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20