Олександр Сергійович Куц
Олександр Сергійович Куц
Херсонський державний університет
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Рухова активність і фізичний стан студенток вищих навчальних закладів
ВВ Романенко, ОС Куц
Вінниця: ВДПУ 132, 43-45, 2003
792003
Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю
ОС Куц
ЧІ–Київ–Вінниця: Континент–Прим, 1995
701995
Нові технології та моделювання підготовки вчителів фізичної культури
О Куц, І Лапичак
ЛДІФК, 2002
472002
Методика підвищення розумової і фізичної працездатності студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості
ОТ Кузнєцова, ОС Куц
ППДМ, 2005
332005
Нові технології фізичної реабілітації неповноосправних осіб з хребетно-спинномозковою травмою шийного віддлілу
Б Крук, О Куц
Українські технології, 2006
302006
Організаційно-методичні основи фізкультурно-оздоровчої роботи зі школярами, які проживають за умов підвищеної радіоактивності
ОС Куц
Український держ. ун-т фіз. виховання і спорту.-К., 1997
201997
Інтеграція цінностей фізичної культури у професійній підготовці педагога з фізичного виховання (повідомлення третє)
О Куц, М Третьяков, І Лапичак
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
192003
Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році/О. Куц …
ОС Куц
Л.: Укр. технології, 2007
172007
Фізична активність та розумова працездатність студентів
ОС Куц
Молода спортивна наука України, 136-142, 2006
162006
Концепція безперервної фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх шкіл
ОС Куц
К.: УАННП, 1997
151997
Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту
НО Бєлікова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
142013
Адекватність фізичного навантаження в оздоровчому тренуванні студентів з низьким рівнем здоров’я
ОС Куц, ВА Леонова
Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної …, 2014
132014
Професійно-прикладна спрямованість занять фізичною культурою з підлітками з ДЦП: метод. рек.
МС Ковінько, ОС Куц
Л.: ЛДІФК, 2002
132002
Соціально-психологічний портрет студентів за роки становлення України як самостійної держави
О Куц, А Драчук
Фізична культура, спорт та здоров’я нації//Зб. наук. пр.–Вип 5, 14-18, 2004
122004
Фізкультурно-оздоровча робота з молоддю за кордоном
ОС Куц
Вінниця: Континент-ПРИМ, 1995
111995
Методика фізичної реабілітації осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту
ОЮ Білянський, ОС Куц
Дрогобич: Відродження, 2007
92007
Соціальна інтеграція та реабілітація неповносправних школярів із церебральним паралічем засобами фізичного виховання
С Демчук, О Куц
НВФ" Українські технології", 2003
92003
Засоби фізичного виховання у фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем
О Гузій, О Куц
Українські технології, 2002
92002
Методика використання засобів фізичного виховання в корекції рухової функції підлітків з церебральним паралічем
ОА Мерзлікіна, ОС Куц
Українські технології, 2002
92002
Модель спеціаліста по спеціальності 7010201 і професійнопедагогічна діяльність
О Куц, В Леонова, М Галайдюк
Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні: матер. ІІ-ї …, 1996
91996
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20