Підписатись
Наталья Наталія Nataliia Бардаченко Демкова Bardachenko Demkova
Наталья Наталія Nataliia Бардаченко Демкова Bardachenko Demkova
Асистент кафедри, ДЗ "Дніпропетровська медична академія"
Підтверджена електронна адреса в dsma.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Возможности коррекции когнитивных функций и тревожно-депрессивных расстройств в комплексной терапии артериальной гипертензии в зависимости от функционального состояния почек
АВ Курята, КГ Карапетян, НИ Бардаченко, ИП Гармиш
Журнал неврології ім. БМ Маньковського 3 (3), 5-10, 2015
92015
Statin treatment decreases serum angiostatin levels in patients with ischemic heart disease
AA Tykhomyrov, VS Nedzvetsky, NI Bardachenko, TV Grinenko, ...
Life sciences 134, 22-29, 2015
42015
Possibilities of correction of cognitive functions and anxiety-depressive disorders in the complex therapy of arterial hypertension, depending on the functional state of the …
OV Kuryata, KG Karapetjan, NI Bardachenko, IP Garmish
Journal of neuroscience of BM Mankovskyi 3 (3), 5-10, 2015
32015
Влияние средних доз симвастатина на липидный спектр крови, уровень системного воспаления в условиях вторичной профилактики ишемической болезни сердца
ОВ Курята, НІ Бардаченко
Ліки України 2013 (9–10), 76-81, 2013
32013
The effects of mean dose of simvastatin on blood lipid spectrum, the level of systemic inflammation in the secondary prevention of coronary heart disease. Lіki Ukraʀni
AV Kuryata, NI Bardachenko
22013
Аналіз досвіду використання протоколів надання медичної допомоги у навчальному процесі при викладанні внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету
ОВ Курята, КГ Карапетян, ОЮ Філіппова, НІ Бардаченко
Медична освіта, 100-104, 2014
12014
Ангіографічні ознаки коронарного атеросклерозу і вторинна профілактика ішемічної хвороби серця
НІ Бардаченко, ОВ Курята
Укр. кардіол. ж, 2011
12011
СТАН КОРОНАРНОГО КРОВООБІГУ, КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ТА ФАКТОРІВ РИЗИК
ІЛ КАРАВАНСЬКА, НІ БАРДАЧЕНКО, ЛК КАРАВАНСЬКА, ...
Украiнський журнал нефрологii та дiалiзу, 38-39, 2013
2013
Попередження розвитку рентгенконтрастної нефропатії при проведенні інтервенційних методів дослідження в кардіологічній практиці
НІ Бардаченко, ОВ Курята, ЛА Бардаченко
Український хіміотерапевтичний журнал, 34-38, 2013
2013
Acute kidney injury-Human studies
L Locsey, I Seres, F Sztanek, M Harangi, J Padra, L Asztalos, G Paragh, ...
Nephrology Dialysis Transplantation Plus 4 (suppl_2), 4. s2. 29, 2011
2011
Функціональний стан нирок, ендотелію судин, білковий спектр сечі у хворих на ішемічну хворобу серця під впливом ангіографічного дослідження судин
НІ Бардаченко
Український медичний альманах, 23-27, 2011
2011
363 RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER OF STENOSED CORONARY ARTERIES AND RENAL FUNCTION IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE
N Bardachenko, O Kuryata, L Bardachenko
Atherosclerosis (Supplements)(Component) 1 (12), 78, 2011
2011
THE EFFICACY OF BLOOD PRESSURE AND CHOLESTEROL LEVEL CONTROL IN POPULATION WITH CORONARY ARTERY DISEASE IN LARGE INDUSTRIAL REGION (DNIPROPETROVSK, UKRAINE): PP. 2.84
O Soya, O Kuryata, N Bardachenko
Journal of Hypertension 28, e72, 2010
2010
MS414 INFLUENCE OF ROENTGEN-CONTRAST METHODS INVESTIGATIONS OF CORONARY ARTERIES IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE FUNCTIONAL STATE OF KIDNEY
N Bardachenko, O Kuryata
Atherosclerosis (Supplements)(Component) 2 (11), 193-194, 2010
2010
MS313 EFFICIENCY OF SECONDARY PREVENTION IN POPULATION WITH CORONARY ARTERY DISEASE IN DNIPROPETROVSK REGION, UKRAINE
O Kuryata, O Soya, N Bardachenko
Atherosclerosis (Supplements)(Component) 2 (11), 172, 2010
2010
Почечные осложнения рентгенконтрастных исследований у кардиологических больных и пути их профилактики
АВ Курята, НИ Бардаченко, ЛА Бардаченко
Медичні перспективи 12 (4), 30-35, 2007
2007
ÀÍÀË²Ç ÄÎѲÄÓ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÏÐÎÒÎÊÎ˲ ÍÀÄÀÍÍß ÌÅÄÈ× ÍÎ ÄÎÏÎÌÎÃÈ Ó ÍÀÂ× ÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÖÅѲ ÏÐÈ ÂÈÊËÀÄÀÍͲ ÂÍÓÒвØÍÜÎ ÌÅÄÈÖÈÍÈ Ó ÑÒÓÄÅÍҲ 5 ÊÓÐÑÓ ÌÅÄÈ× ÍÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÓ
OV Kuryata, KH Karapetyan, OY Filippova, NI Bardachenko
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17