Подписаться
Гордополова Наталія Василівна (Гордополова Наталия Васильевна, Nataliya Gordopolova)
Гордополова Наталія Василівна (Гордополова Наталия Васильевна, Nataliya Gordopolova)
Кандидат економічних наук, доцент кафедри БОіА,ТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі
ВЮ Гордополов
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 09 «Бухгалтерський облік, аналіз та …, 2009
212009
Особливості обліку лісових біологічних активів та лісопродукції
ВЮ Гордополов, ВД Гоцуляк, ІС Несходовський
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 76-87, 2015
202015
Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та їх вплив на розвиток бухгалтерської професії в Україні
НМ Головай, ВІ Волинець, НВ Гордополова
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2017
132017
Застосування факторного аналізу при оцінці фінансових результатів діяльності підприємства
НВ Гордополова, ГВ Юрійович
Економічний аналіз: збірник наукових праць., 95-98, 2011
132011
Методологічні положення бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій підприємств
ВЮ Гордополов
Агросвіт, 15-27, 2018
92018
Об’єкти і суб’єкти контролю виробничих витрат: сутність і завдання
ФФ Бутинець
ЖДТУ, 2012
92012
Облік і внутрішній контроль в системі управління витратами підприємств торгівлі
ВЮ Гордополов
ПП" Повч РМ", 2010
82010
Методика аудиту звіту про рух грошових коштів
НВ Гордополова, ВВ Ясишена
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
82009
Принципи бухгалтерського обліку в інформаційному просторі управління зовнішньоекономічною діяльністю
ВЮ Гордополов
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 19-31, 2018
72018
Аналіз сучасного стану впровадження професійної сертифікації бухгалтерів в Україні
НМ Головай, ВІ Волинець, НВ Гордополова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 2-36, 2016
72016
Обліково-аналітичне забезпечення управління трансакційними витратами
НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 62-64, 2010
72010
Розвиток парадигми бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі
НМ Головай, НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 93-98, 2015
62015
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Видання 2-е, доповнене і перероблене
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ Погріщук, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2013
62013
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2.
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ Погріщук, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2013
62013
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2.
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ Погріщук, ВЮ Гордополов
Вінниця: ВІЕ ТНЕУ, 2012
6*2012
Теорія і практика організації обліку фінансових інвестицій
НВ Гордополова, НМ Головай
Електронне видання Дніпропетровського державного аграрного університету …, 2011
62011
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті.
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ Погріщук, ВЮ Гордополов
Тернопіль: СМП "ТАЙП", 2010
6*2010
Санаційний аудит як засіб запобігання банкрутства підприємства
ВЮ Гордополов, НВ Гордополова
Ефективна економіка, 2020
52020
Перспективи розвитку вітчизняної системи бухгалтерського обліку
НВ Гордополова, НМ Головай, ВЮ Гордополов
Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць, 96-99, 2013
5*2013
Бюджетування в умовах комп" ютеризації інформаційного забезпечення управління підприємством
НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
440 Вінниця, 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20