Гордополова Наталія Василівна (Гордополова Наталия Васильевна, Nataliya Gordopolova)
Гордополова Наталія Василівна (Гордополова Наталия Васильевна, Nataliya Gordopolova)
Кандидат економічних наук, доцент кафедри БОіА,ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі
ВЮ Гордополов
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»/ВЮ Гордополов 21, 436-15, 2009
202009
Особливості обліку лісових біологічних активів та лісопродукції
ВЮ Гордополов, ВД Гоцуляк, ІС Несходовський
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 76-87, 2015
92015
Застосування факторного аналізу при оцінці фінансових результатів діяльності підприємства
НВ Гордополова, ГВ Юрійович
Економічний аналіз: збірник наукових праць., 95-98, 2011
92011
Обліково-аналітичне забезпечення управління трансакційними витратами
НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
72010
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Видання 2-е, доповнене і перероблене
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ Погріщук, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2013
52013
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2.
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ Погріщук, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2013
52013
Об’єкти і суб’єкти контролю виробничих витрат: сутність і завдання
ФФ Бутинець
ЖДТУ, 2012
52012
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2.
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ Погріщук, ВЮ Гордополов
Вінниця: ВІЕ ТНЕУ, 2012
5*2012
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті.
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ Погріщук, ВЮ Гордополов
Тернопіль: СМП "ТАЙП", 2010
5*2010
Розвиток парадигми бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі
НМ Головай, НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 93-98, 2015
42015
Інформаційні технології бухгалтерсько-го обліку. Лабораторний практикум. – 3-е вид., перероб. і доп.
НВ Гордополова, БВ Погріщук, ВВ І.
Тернопіль: Крок, 2014
4*2014
Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум. – 2-е видання, перероблене і доповнене.
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ . Погріщук
Тернопіль: Крок, 2012
42012
Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ Погріщук
Тернопіль: Крок, 2011
4*2011
Аналіз сучасного стану впровадження професійної сертифікації бухгалтерів в Україні
НМ Головай, ВІ Волинець, НВ Гордополова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 2-36, 2016
32016
Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум
НВ Гордополова, БВ Погріщук
Тернопіль: Крок, 2013
3*2013
Бюджетування в умовах комп’ютеризації інформаційного забезпечення управління підприємством
НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
32012
Бюджетування в умовах комп’ютеризації інформаційного забезпечення управління підприємством
ВЮ Гордополов
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
32012
Теорія і практика організації обліку фінансових інвестицій
НВ Гордополова, НМ Головай
Електронне видання Дніпропетровського державного аграрного університету …, 2011
32011
Облік і внутрішній контроль в системі управління витратами підприємств торгівлі
ВЮ Гордополов
ПП" Повч РМ", 2010
32010
Методика аудиту звіту про рух грошових коштів
НВ Гордополова, ВВ Ясишена
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20