Гордополова Наталія Василівна (Гордополова Наталия Васильевна, Nataliya Gordopolova)
Гордополова Наталія Василівна (Гордополова Наталия Васильевна, Nataliya Gordopolova)
Кандидат економічних наук, доцент кафедри БОіА,ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі
ВЮ Гордополов
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»/ВЮ Гордополов 21, 436-15, 2009
192009
Особливості обліку лісових біологічних активів та лісопродукції
ВЮ Гордополов, ВД Гоцуляк, ІС Несходовський
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 76-87, 2015
112015
Застосування факторного аналізу при оцінці фінансових результатів діяльності підприємства
НВ Гордополова, ГВ Юрійович
Економічний аналіз: збірник наукових праць., 95-98, 2011
82011
Обліково-аналітичне забезпечення управління трансакційними витратами
НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
ЖДТУ, 2010
72010
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Видання 2-е, доповнене і перероблене
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ Погріщук, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2013
52013
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2.
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ Погріщук, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2013
52013
Об’єкти і суб’єкти контролю виробничих витрат: сутність і завдання
ФФ Бутинець
ЖДТУ, 2012
52012
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2.
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ Погріщук, ВЮ Гордополов
Вінниця: ВІЕ ТНЕУ, 2012
5*2012
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті.
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ Погріщук, ВЮ Гордополов
Тернопіль: СМП "ТАЙП", 2010
5*2010
Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та їх вплив на розвиток бухгалтерської професії в Україні
НМ Головай, ВІ Волинець, НВ Гордополова
Глобальні та національні проблеми економіки, 806-809, 2017
42017
Інформаційні технології бухгалтерсько-го обліку. Лабораторний практикум. – 3-е вид., перероб. і доп.
НВ Гордополова, БВ Погріщук, ВВ І.
Тернопіль: Крок, 2014
3*2014
Бюджетування в умовах комп" ютеризації інформаційного забезпечення управління підприємством
НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
440 Вінниця, 2013
32013
Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум. – 2-е видання, перероблене і доповнене.
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ . Погріщук
Тернопіль: Крок, 2012
3*2012
Бюджетування в умовах комп’ютеризації інформаційного забезпечення управління підприємством
НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
32012
Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум
НВ Гордополова, ВІ Волинець, БВ Погріщук
Тернопіль: Крок, 2011
3*2011
Теорія і практика організації обліку фінансових інвестицій
НВ Гордополова, НМ Головай
Електронне видання Дніпропетровського державного аграрного університету …, 2011
32011
Облік і внутрішній контроль в системі управління витратами підприємств торгівлі
ВЮ Гордополов
ПП" Повч РМ", 2010
32010
Організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку валютних операцій в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю
ВЮ Гордополов
Економіка та держава, 71-77, 2018
22018
Принципи бухгалтерського обліку в інформаційному просторі управління зовнішньоекономічною діяльністю
ВЮ Гордополов
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 19-31, 2018
22018
Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності резедентів України
ВЮ Гордополов
Ефективна економіка, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20