Марина  Дей
Марина Дей
Національний авіаційний університет
Verified email at umo.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Правове регулювання засобів стимулювання праці в умовах ринкової економіки: теоретичний аспект
МО Дей
Національний університет внутрішніх справ/Дей МО–Харків, 2005
342005
Методологія гармонізації законодавства України з охорони праці до законодавства ЄС
МО Дей
Часопис Київського університету права, 2010
92010
Основні питання стимулювання трудової активності в Україні
М Дей
Підприємництво, господарство і право, 105-108, 2004
82004
Проблеми гармонізації вітчизняного законодавства з охорони праці з правовою системою Європейського Союзу
МО Дей
Держава і право, 2011
72011
Поняття та зміст гармонізації трудового законодавства України з правом Європейського Союзу про охорону праці
МО Дей
Часопис Київського університету права, 311-314, 2011
62011
Проблеми морального стимулювання робітників як соціально-правового інструменту управління працею
МВ Дей
Підприємництво, господарство і право, 53-56, 2004
42004
Проблеми фінансування освіти в контексті децентралізації управління в Україні
МО Кужелєв, МО Дей, АВ Нечипоренко
SHEI «University of Educational Management».–London: IASHE., 2017
32017
Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози: колективна монографія
АВ Василюк, ОМ Отич, МО Дей, ВГ Базелюк, ТО Лукіна, АО Молчанова, ...
Видавець ПП Лисенко ММ, 2017
32017
Управління науковими проектами: особливості написання успішної заявки на грант
МО Дей
Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного …, 2016
22016
Labor security in conditions of digital globalization
M Dei, H Dei
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools …, 2018
12018
Світові тенденції розвитку освіти дорослих
М Дей
Рекомендовано до друку Вченою радою ЦІППО Університету менеджменту освіти …, 2017
12017
Критерії до кандидатів та правове регулювання виникнення трудових правовідносин із суддею: досвід Німеччини та Франції
ДМО Кочкова Г.В.
Часопис Київського університету права, 263-268, 2019
2019
Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник
АВ Василюк, НІ Яковець, МО Дей, Е Тітко, О Волощенко-Віслобокова, ...
ПП Лисенко ММ, 2019
2019
Peculiarities of insight of the European charter on the status of judges in the context of protecting their labor rights
A Dei, M., & Kochkova
Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 2018
2018
Сучасні виклики юридичної освіти в університетському просторі
ІМ Сопілко, МО Дей, НО Армаш, ЮІ Пивовар
Тернопіль: Вектор, 2018
2018
Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент
НГ Ничкало, АО Молчанова, НІ Клокар, МО Кириченко, ВВ Олійник, ...
Інтерсервіс, 2018
2018
Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph)
OR еdited by Maryna Dei
Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph …, 2018
2018
Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph)
OR Maryna Dei
2018
ДО ПИТАННЯ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ
МО Дей, ОС Гальченко, ММ Клемпарський
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 31, 2017
2017
PROBLEMS OF FINANCING OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF MANAGEMENT IN UKRAINE
МО Кужелєв, МО Дей, АВ Нечипоренко
Management of higher education quality: problems and prospects, 13-16, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20