Подписаться
Марина  Дей
Марина Дей
Національний авіаційний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правове регулювання засобів стимулювання праці в умовах ринкової економіки: теоретичний аспект
МО Дей
Національний університет внутрішніх справ/Дей МО Харків, 2005
452005
Методологія гармонізації законодавства України з охорони праці до законодавства ЄС
МО Дей
Часопис Київського університету права, 2010
102010
Основні питання стимулювання трудової активності в Україні
М Дей
Підприємництво, господарство і право, 105-108, 2004
92004
Поняття та зміст гармонізації трудового законодавства України з правом Європейського Союзу про охорону праці
МО Дей
Часопис Київського університету права, 311-314, 2011
82011
Якість вищої освіти: теорія і практика
А Василюк, М Дей, В Базелюк
Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко ММ, 2019
72019
Проблеми гармонізації вітчизняного законодавства з охорони праці з правовою системою Європейського Союзу
МО Дей
Держава і право, 2011
72011
Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози: колективна монографія
АВ Василюк, ОМ Отич, МО Дей, ВГ Базелюк, ТО Лукіна, АО Молчанова, ...
Видавець ПП Лисенко ММ, 2017
62017
Проблеми фінансування освіти в контексті децентралізації управління в Україні
МО Кужелєв, МО Дей, АВ Нечипоренко
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ …, 2017
52017
Управління науковими проектами: особливості написання успішної заявки на грант
МО Дей
Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного …, 2016
52016
Проблеми морального стимулювання робітників як соціально-правового інструменту управління працею
МВ Дей
Підприємництво, господарство і право, 53-56, 2004
52004
Labor security in conditions of digital globalization
M Dei, H Dei
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools …, 2018
32018
Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія
НГ Ничкало, АО Молчанова, НІ Клокар, МО Кириченко, ВВ Олійник, ...
Інтерсервіс, 2018
22018
Світові тенденції розвитку освіти дорослих
М Дей
Рекомендовано до друку Вченою радою ЦІППО Університету менеджменту освіти …, 2017
22017
Критерії до кандидатів та правове регулювання виникнення трудових правовідносин із суддею: досвід Німеччини та Франції
ДМО Кочкова Г.В.
Часопис Київського університету права, 263-268, 2019
12019
Державні нагороди як найвища форма правового заохочення
МО Дей
Пpaвo i безпека, 129-133, 2005
12005
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Р Павлюк, Н Кліщевич, І Аннєнкова, А Василюк, М Дей
Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: збірник тез наукових …, 2022
2022
ДІ Заїка ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ІТ-СФЕРІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ
ЮМ Бурнягіна, ОВ Валецька, СВ Вишновецька, СМ Волошина, ...
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, 31, 2022
2022
SINGLE EDUCATIONAL SPACE IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION (collective monograph)
G authors
https://internships.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/S-oblozhkoj.-SINGLE …, 2021
2021
Influence of International Law Standards in the Field of Judges Labor Protection and European Integration on the Reform of National Law
Г Кочкова, М Дей
Часопис Київського університету права, 352-356, 2020
2020
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти протидії корупції»
МО Дей
Національний авіаційний університет, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20