Підписатись
Кафедра фінансів та банківської справи
Кафедра фінансів та банківської справи
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації
АІ Крисоватий, ТЛ Томнюк
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2012
552012
Джерела фінансування інноваційного розвитку: монографія
ВІ Рошило
Чернівці: Книги–ХХІ, 2006
402006
Джерела фінансування інноваційного розвитку підприємств: монографія
ВІ Рошило
Чернівці: Книги ХХІ, 2006
252006
Доходи місцевих бюджетів: проблеми забезпечення та резерви збільшення
АЮ Каспрук
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 60-70, 2012
242012
Податкова система України: становлення та розвиток
СМ Юрій
Економічний форум, 286-292, 2014
202014
Місцеві бюджети та їх роль у територіальному розвитку
ДА Ковалевич
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
202014
Нейромаркетинг–новітній інструмент впливу на поведінку споживачів у недосконалих умовах ринкової економіки України
ВВ Вудвуд, АЯ Білоус
Інноваційна економіка, 210-212, 2013
202013
Возрастная психология
ИП Чабыев
Изд-во Якут. ун-та, 2003
172003
Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні
АА Вдовічен, АВ Круглянко
Актуальні проблеми економіки, 220-231, 2015
152015
Роль політики управління оборотними активами в системі фінансового менеджменту підприємства
СВ Рилєєв, СМ Юрій
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
142009
Основні засади планування та виконання місцевих бюджетів
ДА Ковалевич, ВІ Рошило
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
132013
Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації
ТЛ Томнюк, АІ Крисоватий
ВЦП,«Економічна думка ТНЕУ». 2012. 212 с., 2012
132012
Інноваційний підхід при проведенні лекційного заняття
ТІ Головачук
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
132011
Формування і виконання місцевих бюджетів в регіонах з обмеженими фінансовими ресурсами
ДА Ковалевич
Режим доступу: https://www. disser. com. ua, 2004
112004
Проблеми виробництва харчової промисловості України в сучасних умовах господарювання
ВВ Вудвуд, ТМ Шуткевич
Молодий вчений, 17-20, 2015
102015
Моніторинг дохідної частини місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації
ЛІ Простебі
Науковий вісник Мукачівського державного університет ту, 1023-1028, 2017
92017
Фінансипідприємства: Навч. посібник Ч. 2
ЛП Василенко, ЛВ Гут
Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ 239, 174, 2005
92005
Фактори впливу на державний борг України
СМ Юрій
Мукачівський державний університет. Економіка і суспільство, 705-509, 2017
82017
Особливості розвитку ринку лакофарбової продукції в Україні
ЛВ Гут, ГВ Банах
Молодий вчений, 104-109, 2014
82014
Резерви зниження собівартості продукції як один із напрямків підвищення ефективності функціонування підприємства
ВВ Вудвуд, ІФ Козакова
Інноваційна економіка, 100-103, 2013
82013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20