Марія Михайлова, Мария Михайлова, Mariia Mykhailova
Марія Михайлова, Мария Михайлова, Mariia Mykhailova
Доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Evaluation of factors influencing labour performance of machine-building enterprises in mining industry
MM T. Olejarz , V. Nitsenko, O. Chukurna
Науковий вісник НГУ, 154-162, 2018
10*2018
Удосконалення комплексу маркетингу підприємств ресторанного господарства з урахуванням специфіки ресторанних послуг
М Михайлова
Бізнес-інформ, 215-219, 2013
8*2013
Особливості комплексу маркетингу підприємств ресторанного господарства
ОВ Жегус, МВ Михайлова
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2015
52015
Аналіз та прогнозування розвитку ринку ресторанних послуг в Харкові та Харківській області
О Жегус, М Михайлова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
42014
Маркетингове планування в підприємствах ресторанного господарства. Монографія
МВ Михайлова, ОВ Жегус
Видавництво Іванченка ІС, 2015
32015
Розвиток мережі ресторанного господарства в регіонах України
ОВ Жегус, МВ Михайлова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 519-526, 2011
32011
Концептуальні засади контролю маркетингової діяльності в системі адаптаційного управління підприємством
НЛ Савицька, ОВ Жегус, МВ Михайлова
Економічний простір, 161-170, 2015
22015
Оцінка маркетингової діяльності підприємств ресторанного господарства
О Жегус, М Михайлова, О Афасьєва
Бізнес-інформ, 403-408, 2016
12016
Event-маркетинг як інструмент формування іміджу території
ОВ Жегус, МВ Михайлова, ТО Саєнко, ЮВ Звягіна
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 177-187, 2016
12016
Маркетингове планування в загальному механізмі планування на підприємстві
МВ Михайлова
Харків: ХДУХТ, 2012
12012
Методи маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі
ОВ Жегус, МВ Михайлова
Харків: ХДУХТ, 2009
12009
Інструменти вдосконалення торговельно-економічного співробітництва України та Китаю за умов пандемії та в постпандемічний період
ОМ Яценко, МВ Михайлова, ОО Кузнєцова, ВЄ Осадчук
Харків: ХДУХТ, 2021
2021
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ІМ Єпіфанова, АВ Пашкова, МВ Михайлова
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування потенціалу …, 2020
2020
Методичний підхід до прогнозування ціни на продукцію машинобудівних підприємств залежно від питомої ваги
ОП Чукурна, МВ Михайлова, ДО Балдик
Харків: ХДУХТ, 2020
2020
Організація маркетингових досліджень із використанням сучасних інформаційних технологій
ЛВ Бабаченко, ВВ Жидок, ТЮ Британ, МВ Михайлова
Харків: ХДУХТ, 2020
2020
БРЕНДИНГ ЯК іНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРИВАБЛИВОСТі ЗАКЛАДУ ВИЩОї ОСВіТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКіВ
ЛМ Янчева, ОВ Жегус, МВ Михайлова
Бизнес Информ, 2020
2020
Особливості формування бренду закладу вищої освіти
ОВ Жегус, МВ Михайлова, ГЛ Чміль
2019
Виведення на ринок продуктів із доведеною біологічною дією для харчування молоді
ММВ Савицька Н.Л., Афанасьєва О.П.
Маркетинг в Україні, 33-41, 2019
2019
Ключові тенденції в маркетингу освітніх продуктів
НЛ Савицька, МВ Михайлова
Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей XІI Міжнародної …, 2018
2018
Маркетингове планування в промислових підприємствах
ВС Ніценко, МВ Михайлова, ВС Ниценко
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20