Follow
Людмила Леонідівна Бутенко
Людмила Леонідівна Бутенко
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Verified email at luguniv.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання інформаційно-комунікаційних технологій при здійсненні соціально-педагогічної діяльності
ОБ Мехед, ДБ Мехед, КМ Мехед
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені ТГ Шевченка, 2021
27*2021
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання курсу за вибором «Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця»
ОР Алексєєва, ВМ Швирка, ЛЛ Бутенко, ІІ Курліщук
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2019
212019
Сходинки до педагогічної майстерності: словник з курсу «Основи педагогічної майстерності»
ЛЛ Бутенко, ОГ Ігнатович
Старобільськ:[б. в.], 2015
112015
Формування дослідницької культури майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема
ІВ Луценко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
112013
Структурно-логічні схеми
ЛЛ Бутенко, ОГ Ігнатович, ВМ Швирка
Таблиці. Опорні конспекти. Есе. Навчальні презентації: рекомендації до …, 2015
72015
Формування культурної людини як мета освітнього процесу
ЛЛ Бутенко
Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки, 87, 2005
62005
Виховання загальної культури старшокласників засобами мистецтва
ЛЛ Бутенко
Автореф. дис. ...канд. пед. наук: спец. 13.00. 01 “Теорія та історія …, 1994
6*1994
Культурний фон сучасного освітнього простору
ЛЛ Бутенко
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 2002
52002
Технологізація та/або духовність: проблемне поле методологізації професійної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників
ЛЛ Бутенко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 78-87, 2017
42017
Игра-драматизация на уроках английского языка
ЕА Ткачева, СН Яловенко
ВІСНИК, 138, 2010
3*2010
Феномен «педагогічна дійсність» у змісті загально-педагогічної підготовки майбутніх учителів
ЛЛ Бутенко
ДЗ" Луганський національний університет", 2019
22019
Принципи методологізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх педагогічних та науково-педагогічних працівників
ЛЛ Бутенко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (78), 111-116, 2017
22017
Технології проблематизації в навчальній та науково-дослідницькій діяльності студентів університету
ЛЛ Бутенко
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016
22016
Технології запитування в контексті методологізації професійної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників
Л Бутенко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 8-17, 2016
22016
Концептуалізація поняття „методологізація професійної підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників
ЛЛ Бутенко
22016
Трансдисциплінарний характер підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
ЛЛ Бутенко
Вища школа України, С. 73 – 81, 2015
22015
Регіональний підхід у дослідженні проблем виховання
ЛЛ Бутенко
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015
22015
Аксіологічний контекст виховання студентської молоді в Інтернет-просторі
ЛЛ Бутенко
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015
22015
Концепції та моделі навчання педагогіки: традиції та інновації
ЛЛ Бутенко
12021
Наступність загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників в умовах трирівневої системи вищої освіти
ЛЛ Бутенко
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20