Подписаться
Людмила Леонідівна Бутенко
Людмила Леонідівна Бутенко
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене luguniv.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі
І Шахіна
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2013
32*2013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання курсу за вибором «Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця»
ОР Алексєєва, ВМ Швирка, ЛЛ Бутенко, ІІ Курліщук
252019
Сходинки до педагогічної майстерності: словник з курсу «Основи педагогічної майстерності»
ЛЛ Бутенко, ОГ Ігнатович
Старобільськ:[б. в.], 2015
132015
Формування дослідницької культури майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема
ІВ Луценко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
122013
Структурно-логічні схеми
ЛЛ Бутенко, ОГ Ігнатович, ВМ Швирка
Таблиці. Опорні конспекти. Есе. Навчальні презентації: рекомендації до …, 2015
82015
Виховання загальної культури старшокласників засобами мистецтва
ЛЛ Бутенко
Автореф. дис. ...канд. пед. наук: спец. 13.00. 01 “Теорія та історія …, 1994
81994
Формування культурної людини як мета освітнього процесу
ЛЛ Бутенко
Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки, 87, 2005
72005
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання курсу за вибором «Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця»
ВМ Швирка, ОР Алексєєва, ІІ Курліщук, ЛЛ Бутенко
62019
Культурний фон сучасного освітнього простору
ЛЛ Бутенко
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 2002
52002
Технологізація та/або духовність: проблемне поле методологізації професійної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників
ЛЛ Бутенко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 78-87, 2017
42017
Методологізація загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників в умовах трирівневої системи вищої освіти
ЛЛ Бутенко
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021
32021
Регіональний підхід у дослідженні проблем виховання
ЛЛ Бутенко
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015
32015
Игра-драматизация на уроках английского языка
ЕА Ткачева, СН Яловенко
ВІСНИК, 138, 2010
3*2010
Феномен «педагогічна дійсність» у змісті загально-педагогічної підготовки майбутніх учителів
ЛЛ Бутенко
ДЗ" Луганський національний університет", 2019
22019
Принципи методологізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх педагогічних та науково-педагогічних працівників
ЛЛ Бутенко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (78), 111-116, 2017
22017
Особистість у соціокультурному пограниччі Сходу України в умовах інформаційної та військової агресії: педагогічні аспекти дослідження
ЛЛ Бутенко
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017
22017
Випереджувальна функція методологізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників
ЛЛ Бутенко
22017
Роль неявного знання майбутніх учителів у пізнанні явищ та процесів педагогічної дійсності
ЛЛ Бутенко
ДЗ" Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка, 2016
22016
Технології проблематизації в навчальній та науково-дослідницькій діяльності студентів університету
ЛЛ Бутенко
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016
22016
Технології запитування в контексті методологізації професійної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників
Л Бутенко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 8-17, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20