Подписаться
Макаренко Дмитро Олександрович
Макаренко Дмитро Олександрович
к.т.н., доцент , Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsau.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
До питання створення широкозахватних посівних комплексів з підвищеним ресурсом рухомих з'єднань
ОД Деркач, ММ Науменко, ДО Макаренко, ЄС Муранов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
212015
Підвищення довговічності паралелограмного механізму посівних комплексів зміною конструкції рухомих з'єднань: Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук - 05.05.11
ДО Макаренко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018
19*2018
Применение углепластиков в широкозахватных посевных машинах (THE USE OF CARBON PLASTICS INWIDE-SOWING MACHINES)
ОД Деркач, ДО Макаренко, ММ Науменко
Mechanization in agriculture 1 (2), 3-6, 2015
142015
Upgrading of machines for surface tillage (for cultivators)
OD Derkach, DO Makarenko, YO Litvintseva, VD Derkach
Геотехнічна механіка, 2018
102018
Вплив режимів експлуатації на зношування деталей, виготовлених з полімерно-композитного матеріалу
ВВ Аулін, ОД Деркач, ДО Макаренко, АВ Гриньків
Problems of Tribology 90 (4), 65-69, 2018
92018
Побудова математичної моделі процесу взаємодії дисково-анкерного сошника з грунтом при динамічних навантаженнях
ММ Науменко, ДО Макаренко, ОД Деркач, ДА Макаренко, АД Деркач
ХНТУСГ, 2017
92017
Триботехнология восстановления деталей мобильной с.-х. и транспортной техники модификацией моторного масла фуллеренсодержащим составом
ВВ Аулин, АД Деркач, АИ Буря, ДА Макаренко, ГЯ Мищенко, ВВ Аулін, ...
92014
Разработка системы повышенной корректности копирования поверхности почвы
АД Деркач, ДА Макаренко, АН Шаповал
Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве, 180-184, 2017
52017
ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ РУХОМИХ З’ЄДНАНЬ ПОСІВНИХ МАШИН ВПРОВАДЖЕННЯМ ПРОГРЕСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
ОД Деркач, ДО Макаренко, ЄС Муранов, АВ Лободенко
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету …, 2021
32021
Дослідження трибологічних властивостей силікато-фулеренового геомодифікатора для поверхонь тертя
ОД Деркач, БГ Харченко, ОС Кабат, ДО Макаренко, ГЯ Міщенко
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 60-62, 2014
32014
Дослідження триботехнічних характеристик силікато-фулеренових композицій для поверхонь тертя сільськогосподарської техніки
ОД Деркач, БГ Харченко, ДО Макаренко, ГЯ Міщенко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
32012
ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ У КОНСТРУКЦІЯХ АГРОРОБОТІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
ОД Деркач, ДО Макаренко, ЄС Муранов, ОІ Субочев, ПО Деркач
3*
Дослідження захисного шару утвореного силікато-фулереновим геомодифікатором
ОД Деркач, БГ Харченко, ОС Кабат, ДО Макаренко, ГЯ Міщенко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
22014
Дослідження трибологічних та електромагнітних властивостей металовмістних композитів на основі вуглепластиків
ОД Деркач, ДО Макаренко, МІ Лукашенко, АГ Мосінян, ЄС Муранов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
22014
Застосування фулеренвмісних композицій при експлуатації та технічному сервісі сільгосптехніки
ОД Деркач, БГ Харченко, ДО Макаренко, ГЯ Міщенко
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 124-126, 2012
22012
ВИЗНАЧЕННЯ РОБОЧОЇ ТЕМПЕРАТУРИ КОМПОЗИТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РУХОМИХ З’ЄДНАНЬ В ЗОНІ ТЕРТЯ
ВВ Аулін, ОД Деркач, АВ Гриньків, ДО Макаренко
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету …, 2021
12021
Рециклінг конструкційних пластиків
ОД Деркач, ДО Макаренко, ЄС Муранов, ВС Білан, СС Ситар
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені …, 2020
12020
До питання впровадження композитних матеріалів в трибо спряження посівних комплексів
ОД Деркач, ДО Макаренко, БГ Харченко, ДС Бєляєв, ІМ Родак
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2018
12018
Розробка трибосистеми типу «полімерний композит-сталь» у системах копіювання поверхні грунту
ОД Деркач, ОС Кабат, ДО Макаренко
Центральноукраїнський національний технічний університет, 2017
12017
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПАРАЛЕЛОГРАМНОГО КОПІЮВАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ
ОД Деркач, ММ Науменко, ДО Макаренко
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ, 13, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20