Юстина Верига
Юстина Верига
Полтавский университет экономики и торговли
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
772008
Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності
НВ Хоменко, ОВ Карпенко, ЮА Верига
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008
642008
Еккаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу. Частина 1. Теоретичні аспекти системи еккаунтингу: Монографія
ЮА Верига, СМ Деньга
Полтава: ПУСКУ, 2002
442002
Звітність підприємств: навч. посіб.
ЮА Верига
К.: ЦУЛ, 2008
432008
Облікова політика підприємства
ЮА Верига, ВА Кулик, ЮО Ночовна, СЮ Іванюк
ЦУЛ, 2015
302015
Звітність підприємств
ЮА Верига, ДМ Фесенко, ЗМ Левченко, ВВ Писаренко, ІД Ватуля, ...
Навчальний посібник, 2008
272008
Звітність підприємства: підручник
МІ Бондар, ЮА Верига, ММ Орищенко
Київ: Центр учбової літератури, 2015
242015
Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: навч. посіб.
ЮА Верига
К.: ЦУЛ, 2014
202014
Фінансовий облік: навч. посіб.
ЮА Верига, ТВ Гладких, ММ Орищенко
К.: ЦУЛ, 2012
202012
Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник
ЮА Верига
К.: ЦУЛ 292, 2012
192012
Бухгалтерський облік
ЮА Верига
Плани рахунків бухгалтерського обліку: підприємств та організацій, суб’єктів …, 2012
182012
Бухгалтерська фінансова звітність підприємства: навч. посіб.
ЮА Верига, АМ Волошин
К.: Комп'ютерпрес, 2008
172008
Резервування капіталу: облік, аудит та звітність: монографія
ЮА Верига, М Орищенко
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011
142011
Облік у бюджетних установах:[навч. посіб.]
ЮА Верига
Київ: Центр учбової літератури, 2012
132012
Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар
ЮА Верига, ГІ Зима
112017
Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи
ЮА Верига
Коментар: навч. пос.[для студ. вищ. навч. закл]/ЮА Верига, ГІ Зима–К …, 2009
102009
Товарнi запаси: проблеми облiку, контролю та звiтностi: монографiя
НВ Хоменко, ОВ Карпенко, ЮА Верига
102008
Фінансовий облік
ЮА Верига, Т Гладких, М Орищенко
навч. посіб./ЮА Верига, ТВ Гладких, ММ Орищенко.− К.:«Центр учбової літератури, 2012
92012
Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: процесний аспект
ЮА Верига, ВЮ Захарченко, ЄА Карпенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
92011
Звітність підприємств. 2-ге видання, доповнене і перероблене
ЮА Верига, ЗМ Левченко, ІД Ватуля
Навчальний посібник–К.: Центр учбової літератури, 2008
92008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20