Юстина Верига
Юстина Верига
Полтавский университет экономики и торговли
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
1042008
Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності
НВ Хоменко, ОВ Карпенко, ЮА Верига
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2008
532008
Еккаунтинг ефективностi вкладення капiталу в торговельну сферу
ЮА Верига
ПУСКУ, 2005
482005
Звітність підприємств: навч. посіб.
ЮА Верига
К.: ЦУЛ 776, 31, 2008
452008
Облікова політика підприємства: навч. посіб.
ЮА Верига, ВА Кулик, ЮО Ночовна, СЮ Іванюк
К.: ЦУЛ, 2015
382015
Звітність підприємства: підручник
МІ Бондар, ЮА Верига, ММ Орищенко, НВ Прохар, ЛІ Лежненко
Київ: Центр учбової літератури, 2015
342015
Звітність підприємств
ЮА Верига, ДМ Фесенко, ЗМ Левченко, ВВ Писаренко, ІД Ватуля, ...
Навчальний посібник, 2008
312008
Бухгалтерський облік
ЮА Верига
Київ: ЦУЛ, 2008
222008
Облік, оподаткування та аудит: навч. посіб
ВЯ Плаксієнко, ЮА Верига, ВА Кулик, ЄА Карпенко
Київ: ЦУЛ, 2019
212019
Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російско-англійський словник Подробнее: https://www. yakaboo. ua/buhgalters-kij-oblik-i-audit-terminologichnij-ukrains …
ЮА Верига, ВЛ Іщенко, АЖ Пшенична, ТВ Гладких, НО Кулявець
182021
Бухгалтерська фінансова звітність підприємства: навч. посіб.
ЮА Верига, АМ Волошин
К.: Комп'ютерпрес, 2008
182008
Облік у бюджетних установах:[навч. посіб.]
ЮА Верига
Київ: Центр учбової літератури, 2012
172012
Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар
ЮА Верига, ГІ Зима
162017
Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: навч. посібник
ЮА Верига, ЄА Карпенко, ГО Соболь, НО Кулявець
Центр учбової літератури, м. Київ, 2014
162014
Резервування капіталу: облік, аудит та звітність: монографія
ЮА Верига, М Орищенко
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011
162011
Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи
ЮА Верига
Коментар: навч. пос.[для студ. вищ. навч. закл]/ЮА Верига, ГІ Зима–К …, 2009
122009
Грошові потоки підприємств швейної промисловості: облік, аналіз і аудит
ВВ Ясишена
112011
План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. посіб.
ЮА Верига, ГІ Зима, НО Кулявець
К.: Центр учбової літератури, 2010
112010
Звітність підприємств. 2-ге видання, доповнене і перероблене
ЮА Верига, ЗМ Левченко, ІД Ватуля
Навчальний посібник–К.: Центр учбової літератури, 2008
102008
Товарнi запаси: проблеми облiку, контролю та звiтностi: монографiя
НВ Хоменко, ОВ Карпенко, ЮА Верига
102008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20