Підписатись
Світлана Поворознюк (Равлюк)
Світлана Поворознюк (Равлюк)
кандидат філологічних наук, доцент кафедри методик та технологій дошкільної освіти, Національний
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аксіологічна лексика і фразеологія художньо-публіцистичних виступів 90-х років ХХ століття
СІ Равлюк
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2003
132003
Основні ознаки та мовно-структурна організація публічного виступу
С Равлюк
Українська мова і література в школі, 11 – 14, 2002
72002
Комунікативна лінгвістика: навчально-методичний посібник
ЛІ Мацько, ОМ Калита, СІ Поворознюк
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
62015
Формування лінгвокультурної компетенції студентів засобами художнього фільму під час вивчення української мови як іноземної
О Калита, С Поворознюк
Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 83 - 86, 2015
22015
Семантико-стилістичні особливості порівнянь у поезії Івана Малковича
С Поворознюк
Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць Харківського національного …, 2012
22012
Специфіка реалізації категорії оцінки у фразеології сучасної української художньої публіцистики
С Равлюк
Культура народов Причерноморья, 132 – 136, 2002
22002
Фразеологічні засоби експлікації оцінки в публіцистичному дискурсі Михайла Грушевського
С Поворознюк
Лінгвостилістичні студії, 156 - 165, 2017
12017
Бібліїзми як стилістичні маркери поетичного дискурсу Юрія Іздрика (на матеріалі збірки "Календар любові")
СІ Поворознюк
Науковий вісник Чернівецького університету, 28-32, 2016
12016
Семантико-стилістичні особливості інтерпретації образу Богдана Хмельницького в історичному дискурсі Івана Огієнка
С Поворознюк
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія філологічна, 231 - 238, 2015
12015
Аксіологічність поетичної мови Тараса Шевченка
С Поворознюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2014
12014
Проєктні технології в формуванні етнокультурної компетентності майбутніх вихователів
СІ Поворознюк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
Особливості формування родинно-побутової компетенції дітей старшого дошкільного віку засобами української народної казки
С Поворознюк, М Павлишена
ОСВІТНІЙ ДИСКУРС: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 13 (5), 57-67, 2019
2019
Психолого-педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб: концепція, методика, технології: навчально …
ІО Луценко, АМ Богуш, ЛО Калмикова, ВУ Кузьменко, СІ Поворознюк, ...
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Інноваційні технології в процесі підготовки студентів до формування стилістичних умінь у молодших школярів
С Поворознюк
ДВНЗ" УжНУ", 2018
2018
Українська іграшка як етнокультурний засіб виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб
СІ Поворознюк
«Видавництво «Гілея», 2018
2018
ЕТНОКУЛЬТУРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ІЗ РОДИН УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
СІ Поворознюк
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ, 104 - 106, 2018
2018
Метафорична аксіологічна номінація іменників у мові сучасних українських інтернет-видань
СІ Поворознюк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2018
2018
Використання дитячого фольклору у вихованні та розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб
СІ Поворознюк
Освітній дискурс. Гуманітарні науки, 46-53, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОДИН УЧАСНИКІВ АТО ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
СІ ПОВОРОЗНЮК
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, 198, 2017
2017
Лексико-семантичні засоби експлікації авторського наративу в історичній монографії Івана Огієнка"Українська церква за гетьмана Мазепи"
СІ Поворознюк
IVAN OHIENKO, 276, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20