Лисенко Алла Миколаївна
Лисенко Алла Миколаївна
Центральноукраїнський національний технічний університет, факультет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологія та організація обліку, аналізу та аудиту використання виробничих матеріальних запасів
МС Стасишен, АМ Лисенко
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2014
182014
Державне регулювання ринку молочної продукції та основні напрями його удосконалення
АМ Лисенко
Економіка АПК, 100-103, 2002
142002
Маркетингова система виробництва та реалізації молокопродукції
АМ Лисенко
Економіка АПК, 62-66, 2000
13*2000
Стратегічний аналіз: навч. посіб.
ГМ Давидов, ВМ Малахова
К.: Знання, 2011
112011
Удосконалення методики проведення комплексного аналізу фінансової звітності малого підприємства
АМ Лисенко, ЮЮ Недовоз
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
92012
Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств як один із факторів підвищення ефективності виробництва
МІ Лисенко, АМ Лисенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
72009
Організація закупівель сировини як основа функціонування молокопереробної промисловості Кіровоградщини
АМ Лисенко
Економіка АПК, 50 – 54, 2006
62006
Проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва та перспективні напрями використання аграрного потенціалу регіону
АМ Лисенко
Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку: збірник тез …, 2017
42017
Особливості складання фінансової звітності з 2013 року та їх вплив на формування алгоритму розрахунку основних показників, що застосовуються у процесі аналізу фінансового стану …
АМ Лисенко
Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» (серія «Економіка та …, 2013
42013
Молочне скотарство Кіровоградської області в контексті розвитку особистих господарств населення
АМ Лисенко
Економіка АПК, 19 – 24, 2008
42008
Сутність ринку та специфіка його формування в молокопродуктовому підкомплексі АПК
АМ Лисенко
Вісник технологічного університету Поділля, 196-199, 2000
42000
Моделі справляння податку на додану вартість у сфері сільськогосподарського виробництва та їх впровадження на регіональному рівні
АМ Лисенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2017
32017
Поглиблення інтеграції у молокопродуктовому підкомплексі Кіровоградщини
АМ Лисенко
Економіка АПК, 27-30, 2000
3*2000
Управлінський контроль в системі менеджменту підприємства
АМ Лисенко
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали VI …, 2018
22018
Податковий паспорт регіону як інструмент планування бюджетних надходжень
АМ Лисенко, НС Шалімова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2008
22008
Податковий паспорт регіону як інструмент планування бюджетних надходжень
АМ Лисенко, НС Шалімова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2008
22008
Планування та адміністрування податкових надходжень як складова соціально-економічного розвитку регіону
ГМ За редакцією: Давидов, ОМ Любченко
Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр "Імекс-ЛТД", 2007
22007
Оподаткування та державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників: регіональні пріоритети та євро інтеграційні процеси : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук …
ГМ Давидов, НС Шалімова, АМ Лисенко, ОА Магопець
12017
Система нормативно-правового регулювання обліку та аудиту загальновиробничих витрат підприємства
АМ Лисенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
12015
Удосконалення організації обліку основних засобів та шляхи підвищення ефективності їх використання
АМ Лисенко, НВ Білоус
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20