Лисенко Алла Миколаївна (Лысенко Алла Николаевна,  Lysenko Alla Mykolayivna)
Лисенко Алла Миколаївна (Лысенко Алла Николаевна, Lysenko Alla Mykolayivna)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державне регулювання ринку молочної продукції та основні напрями його удосконалення
АМ Лисенко
Економіка АПК, 100-103, 2002
172002
Маркетингова система виробництва та реалізації молокопродукції
АМ Лисенко
Економіка АПК, 62-66, 2000
16*2000
Стратегічний аналіз: навч. посіб.
ГМ Давидов, ВМ Малахова
К.: Знання, 2011
152011
Методологія та організація обліку, аналізу та аудиту використання виробничих матеріальних запасів
МС Стасишен, АМ Лисенко
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2014
102014
Удосконалення методики проведення комплексного аналізу фінансової звітності малого підприємства
АМ Лисенко, ЮЮ Недовоз
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
102012
Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств як один із факторів підвищення ефективності виробництва
МІ Лисенко, АМ Лисенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
72009
Особливості складання фінансової звітності з 2013 року та їх вплив на формування алгоритму розрахунку основних показників, що застосовуються у процесі аналізу фінансового стану …
АМ Лисенко
Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» (серія «Економіка та …, 2013
62013
Організація закупівель сировини як основа функціонування молокопереробної промисловості Кіровоградщини
АМ Лисенко
Економіка АПК, 50 – 54, 2006
62006
Молочне скотарство Кіровоградської області в контексті розвитку особистих господарств населення
АМ Лисенко
Економіка АПК, 19 – 24, 2008
42008
Проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва та перспективні напрями використання аграрного потенціалу регіону
АМ Лисенко
Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку: збірник тез …, 2017
32017
Поглиблення інтеграції у молокопродуктовому підкомплексі Кіровоградщини
АМ Лисенко
Економіка АПК, 27-30, 2000
3*2000
Управлінський контроль в системі менеджменту підприємства
АМ Лисенко
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали VI …, 2018
22018
Моделі справляння податку на додану вартість у сфері сільськогосподарського виробництва та їх впровадження на регіональному рівні
АМ Лисенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2017
22017
Теоретико-методологічні та організаційно-прикладні засади розвитку економічного аналізу в умовах інституційних змін
АМ Лисенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
22011
Податковий паспорт регіону як інструмент планування бюджетних надходжень
АМ Лисенко, НС Шалімова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2008
22008
Податковий паспорт регіону як інструмент планування бюджетних надходжень
АМ Лисенко, НС Шалімова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2008
22008
Планування та адміністрування податкових надходжень як складова соціально-економічного розвитку регіону
ГМ За редакцією: Давидов, ОМ Любченко
Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр "Імекс-ЛТД", 2007
22007
Оподаткування та державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників: регіональні пріоритети та євро інтеграційні процеси : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук …
ГМ Давидов, НС Шалімова, АМ Лисенко, ОА Магопець
12017
Принципи формування системи інформації про податковий потенціал підприємства та оцінка її ефективності
ГІ Кузьменко, АМ Лисенко
Теоретичні та прикладні питання економіки / Збірник наукових праць, 301-313, 2015
12015
Система нормативно-правового регулювання обліку та аудиту загальновиробничих витрат підприємства
АМ Лисенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20