Підписатись
Олег Іванюк
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Новий довідник: Історія України
С Крупчан, Т Крупчан, О Скопненко, О Іванюк
К.: ТОВ «Казка, 2005
62005
Історія України: Курс лекцій: Навч. посіб. [із грифом МОН України: Лист від 6 вересня 2007 р. № 1.4/14-Г-1484]
ОІ Бонь, ОЛ Іванюк
К.: Вища школа, 2008
42008
Передумови проведення загального перепису 1897 р. в Наддніпрянській Україні й потреби у визначенні етнічного складу населення
О Іванюк
Київські історичні студії, 60-70, 2016
32016
Етнічний склад міського населення Київської губернії за матеріалами переписних документів Російської імперії 1897 року
О Іванюк
Інститут історії України НАН України, 2008
32008
Підготовка державного апарату до проведення першого загальноросійського перепису населення 1897 р.
ОЛ Іванюк
Сумська старовина, 43-54, 2011
22011
Історія України
Е ДОВІДНИК
К.: ТОВ «КАЗКА 736, 7, 2005
22005
" Полтавские губернские ведомости" про підготовку до проведення Загальноросійського перепису населення 1897 р.
ОЛ Іванюк
Видавництво СумДУ, 2013
12013
Етнічний склад міського населення Чернігівської губернії наприкінці ХІХ ст. за матеріалами опублікованих статистичних документів Російської імперії
ОЛ Іванюк
Література й культура Полісся, 114-119, 2009
12009
Етнічний склад населення міст України наприкінці XIX ст.: стан і перспективи дослідження проблеми
О Іванюк
Студії з архівної справи та документознавства, 262-266, 2004
12004
Образ Чернігівщини першої половини ХІХ століття у подорожніх записках англійських мандрівників
ОЛ Іванюк, ДО Романенко
Modern Approaches to Problem Solving in Science and Technology, 119-124, 2023
2023
Презентація військових старожитностей на виставках археологічних з’їздів у Російській імперії
О Іванюк, І Мохнатюк, M Валанцик
Сторінки історії, 2023
2023
Міста Наддніпрянської України наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст. у тревелогах англійських мандрівників
О Іванюк, А Чкан
Київські історичні студії, 111-120, 2023
2023
«ПЛИВУЧИ РЕЙНОМ, Я МАВ У РУКАХ ПРИДБАНІ У КЕЛЬНІ RHEIN-SAGEN І ЧИТАВ ЇХ, ЗВІРЯЮЧИ МІСЦЕВОСТІ, ЯКІ У НИХ ЗГАДУВАЛИСЯ НА САМІЙ ПРИРОДІ»: ПОГЛЯД НА НІМЕЦЬКІ ЗЕМЛІ МАНДРІВНИКІВ З …
О Іванюк, Є Білодід
Вісник Маріупольського державного університету, 34-49, 2023
2023
Візії України у подорожніх записка барона Августа фон Гакстгаузена
О Іванюк
Київські історичні студії, 54-65, 2022
2022
Пам’ять і пам’ятники: імперська політика й українське суспільство на початку ХХ ст.
О Іванюк
Київські історичні студії, 69-78, 2022
2022
Російська імперія в боротьбі з османським спадком: упокорення корінних народів Північного Причорномор’я
АВ Гедьо, ОЛ Іванюк
Східний світ, 5-20, 2022
2022
Європейські курорти у XIX столітті: візії мандрівників з Наддніпрянської України
ОЛ Іванюк, Д Ремінна
Вісник Маріупольського державного університету, 31-43, 2022
2022
Russian empire in the fight against the ottoman heritage: conquest of the crimean khanate peoples
АВ Гедьо, ОЛ Іванюк
Східний світ, 5-20, 2022
2022
Memory and Monuments: Imperial policy and Ukrainian society in early 20th century
ОЛ Іванюк, Д Ремінна
Київські історичні студії, 69-78, 2022
2022
Далекосхідна проблематика на шпальтах київської газети “Рада”(1906–1914 рр.)
ОЛ Іванюк, ВЮ Федюк
Східний світ, 27-38, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20