Follow
Уляна Садова, Ulіana Sadova
Уляна Садова, Ulіana Sadova
НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА", ДУ "Інститут регіональних досліджень ім.М.Долішнього НАН України"
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
4672003
Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку: монографія
УЯ Садова
Львів: ІРд НАН України, 11, 2005
1022005
Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз
У Садова, Л Семів
Львів: Друк, 2000
612000
Глобалізація та її регіональні виміри
М Долішній, У Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 7-24, 2002
472002
Гармонізація соціально-трудових відносин: методологія оцінки впливових чинників
МВ Семикіна, ЗВ Бевз
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
262010
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
242014
Регіональні особливості формування, оцінювання та використання людського капіталу
ГО Зелінська, УЯ Садова, ЯС Витвицький
Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006
242006
Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з пониженою місткістю ринку праці
УЯ Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 92-102, 2005
222005
Соціальна інфраструктура Карпатського регіону: пошуки перспективи розвитку
ВК Євдокименко, УЯ Садова, ЛТ Шевчук
Чернівці:“Прут, 1995
221995
Міграція та її місце у гармонізації розвитку територіальних суспільних систем
УЯ Садова
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009
202009
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Спеціальність 25.00. 01-Теорія та історія державного управління
ПВ КОГУТ, УЯ САДОВА, ЛР МИХАЙЛИШИН
172011
Rehional’na mihratsiyna polityka ta mekhanizmy yiyi realizatsiyi [Regional migration policy and mechanisms for its implementation]
UY Sadova
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine (in …, 2011
142011
Регіональна соціальна політика в Україні: критерії оцінювання та показники ефективності
УЯ Садова
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
142008
Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні
УЯ Садова, РР Рісна
Регіональна економіка, 55-64, 2015
132015
Особливості формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Житомирської області)
ОВ Нікітчина
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2010
132010
Формування соціальної політики та механізм її реалізації в регіоні
УЯ Садова
“Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2007
112007
Соцiальна полiтика в Українi: регiональнi дослiдження i перспективи розвитку: Монографiя
УЯ Садова
112005
Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття
УЯ Садова
Електронний ресурс]/Режим доступу: http://ird. gov. ua/irdp/p20190801. pdf, 2019
102019
Міжнародний досвід моніторингу працевлаштування випускників та шляхи його застосування в Україні
ОС Гринькевич, УЯ Садова, ОО Левицька
Демографія та соціальна економіка, 126-138, 2019
102019
Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізми регулювання
УЯ Садова
Львів: ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. МІ Долішнього НАН України, 2019
102019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20