Уляна Садова, Ulіana Sadova
Уляна Садова, Ulіana Sadova
ДУ "Інститут регіональних досліджень ім.М.Долішнього НАН України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
3962003
Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку: монографія
УЯ Садова
Львів: ІРд НАН України, 2005
832005
Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз
У Садова, Л Семів
Львів: Друк, 2000
612000
Глобалізація та її регіональні виміри
М Долішній, У Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 7-24, 2002
392002
Регіональні особливості формування, оцінювання та використання людського капіталу
ГО Зелінська, УЯ Садова, ЯС Витвицький
Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006
242006
Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з пониженою місткістю ринку праці
УЯ Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 92-102, 2005
212005
Державне управління регіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції
ІМ Куліш
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011
202011
Міграція та її місце у гармонізації розвитку територіальних суспільних систем
УЯ Садова
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009
202009
Соціальна інфраструктура Карпатського регіону: пошуки перспективи розвитку
ВК Євдокименко, УЯ Садова, ЛТ Шевчук
Чернівці:“Прут, 1995
191995
Гармонізація соціально-трудових відносин: методологія оцінки впливових чинників
МВ Семикіна, ЗВ Бевз
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
182010
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
142014
Регіональна соціальна політика в Україні: критерії оцінювання та показники ефективності
УЯ Садова
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
132008
Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні
УЯ Садова, РР Рісна
Регіональна економіка, 55-64, 2015
122015
Соцiальна полiтика в Українi: регiональнi дослiдження i перспективи розвитку: Монографiя
УЯ Садова
112005
Формування соціальної політики та механізм її реалізації в регіоні
УЯ Садова
“Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2007
102007
Rehional’na mihratsiyna polityka ta mekhanizmy yiyi realizatsiyi [Regional migration policy and mechanisms for its implementation]
UY Sadova
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine (in …, 2011
92011
Особливості формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Житомирської області)
ОВ Нікітчина
Економіка. Управління. Інновації, 2010
82010
Проблеми нормативно-правового забезпечення регулювання міграційних процесів в Україні
УЯ Садова, ММ Біль
Форум права, 323-330, 2010
72010
Темпологічні засади дослідження регіональної соціальної політики
УЯ Садова
Регіональна економіка, 61-71, 2004
72004
Розвиток регіональної політики праці й зайнятості в Україні у світлі міжнародних наукових дискусій
У Садова
Регіональна економіка, 262-266, 2001
72001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20