Уляна Садова, Ulіana Sadova
Уляна Садова, Ulіana Sadova
ДУ "Інститут регіональних досліджень ім.М.Долішнього НАН України"
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
3682003
Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку: Монографія
УЯ Садова
Львів: ІРд НАН України, 2005
752005
Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз
У Садова, Л Семів
Львів: Друк, 2000
532000
Глобалізація та її регіональні виміри
М Долішній, У Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 7-24, 2002
352002
Регіональні особливості формування, оцінювання та використання людського капіталу
ГО Зелінська, УЯ Садова, ЯС Витвицький
Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006
222006
Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з пониженою місткістю ринку праці
УЯ Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 92-102, 2005
212005
Міграція та її місце у гармонізації розвитку територіальних суспільних систем
УЯ Садова
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009
202009
Державне управління регіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції
ІМ Куліш
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011
172011
Соціальна інфраструктура Карпатського регіону: пошуки перспективи розвитку
ВК Євдокименко, УЯ Садова, ЛТ Шевчук
Чернівці:“Прут, 1995
171995
Гармонізація соціально-трудових відносин: методологія оцінки впливових чинників
МВ Семикіна, ЗВ Бевз
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
112010
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
102014
Регіональна соціальна політика в Україні: критерії оцінювання та показники ефективності
УЯ Садова
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
102008
Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні
УЯ Садова, РР Рісна
Регіональна економіка, 55-64, 2015
92015
Формування соціальної політики та механізм її реалізації в регіоні
УЯ Садова
“Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2007
92007
Rehional’na mihratsiyna polityka ta mekhanizmy yiyi realizatsiyi [Regional migration policy and mechanisms for its implementation]
UY Sadova
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine (in …, 2011
82011
Проблеми нормативно-правового забезпечення регулювання міграційних процесів в Україні
УЯ Садова, ММ Біль
Форум права, 323-330, 2010
62010
Mihratsiyni yavyshcha ta protsesy: ponyattya, metody, fakty [Migration phenomena and processes: concepts, methods, facts](Handbook)
VS Kravtsіv, UY Sadova
Lviv: Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2009
62009
Міграційні ризики в контексті соціально-економічних трансформацій України
УЯ Садова
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси …, 2009
62009
Соцiальна полiтика в Українi: регiональнi дослiдження i перспективи розвитку: Монографiя
УЯ Садова
62005
Розвиток регіональної політики праці й зайнятості в Україні у світлі міжнародних наукових дискусій
У Садова
Регіональна економіка, 262-266, 2001
62001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20