Уляна Садова, Ulіana Sadova
Уляна Садова, Ulіana Sadova
НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА", ДУ "Інститут регіональних досліджень ім.М.Долішнього НАН України"
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
4082003
Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку: монографія
УЯ Садова
Львів: ІРд НАН України, 2005
852005
Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз
У Садова, Л Семів
Львів: Друк, 2000
582000
Глобалізація та її регіональні виміри
М Долішній, У Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 7-24, 2002
412002
Регіональні особливості формування, оцінювання та використання людського капіталу
ГО Зелінська, УЯ Садова, ЯС Витвицький
Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006
232006
Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з пониженою місткістю ринку праці
УЯ Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 92-102, 2005
212005
Міграція та її місце у гармонізації розвитку територіальних суспільних систем
УЯ Садова
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009
202009
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Спеціальність 25.00. 01-Теорія та історія державного управління
ПВ КОГУТ, УЯ САДОВА, ЛР МИХАЙЛИШИН
192011
Гармонізація соціально-трудових відносин: методологія оцінки впливових чинників
МВ Семикіна, ЗВ Бевз
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
192010
Соціальна інфраструктура Карпатського регіону: пошуки перспективи розвитку
ВК Євдокименко, УЯ Садова, ЛТ Шевчук
Чернівці:“Прут, 1995
181995
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
172014
Регіональна соціальна політика в Україні: критерії оцінювання та показники ефективності
УЯ Садова
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
142008
Rehional’na mihratsiyna polityka ta mekhanizmy yiyi realizatsiyi [Regional migration policy and mechanisms for its implementation]
UY Sadova
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine (in …, 2011
132011
Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні
УЯ Садова, РР Рісна
Регіональна економіка, 55-64, 2015
122015
Соцiальна полiтика в Українi: регiональнi дослiдження i перспективи розвитку: Монографiя
УЯ Садова
112005
Формування соціальної політики та механізм її реалізації в регіоні
УЯ Садова
“Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2007
102007
Regional labor markets: Analysis and Forecast
U Sadova, L Semiv
Lviv. 264 p, 2000
92000
Особливості формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Житомирської області)
ОВ Нікітчина
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2010
82010
Проблеми нормативно-правового забезпечення регулювання міграційних процесів в Україні
УЯ Садова, ММ Біль
Форум права, 323-330, 2010
72010
Mihratsiyni yavyshcha ta protsesy: ponyattya, metody, fakty [Migration phenomena and processes: concepts, methods, facts](Handbook)
VS Kravtsіv, UY Sadova
Lviv: Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2009
72009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20