Ефективна економіка
Ефективна економіка
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС Центр
Verified email at poligrafua.net - Homepage
TitleCited byYear
Системні фактори впливу на інноваційний розвиток підприємства
ІМ Підкамінний, ВС Ціпуринда
Ефективна економіка, 2011
402011
Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства
ГО Дудукало
Ефективна економіка, 2012
382012
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах фінансової глобалізації
НІ Демчук
Ефективна економіка, 2010
382010
Ефективність як економічна категорія
АВ Череп, ЄМ Стрілець
Ефективна економіка, 2013
362013
Ефективність як економічна категорія
АВ Череп, ЄМ Стрілець
Ефективна економіка, 2013
362013
Особливості фінансування вищої освіти в Україні та інших країнах світу
АО Касич
Ефективна економіка, 2013
292013
Оцінювання стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища
ГА Мохонько
Ефективна економіка, 2009
272009
Економічна безпека регіону як складова забезпечення національної економічної безпеки
ВІ Криленко
Ефективна економіка, 2013
262013
Побудова ієрархічної структури складових економічної безпеки підприємств
ІГ Манцуров, ОВ Нусінова
Ефективна економіка, 2011
262011
Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів
ЮО Набатова, ТВ Ус
Ефективна економіка, 2015
252015
Світовий досвід державно-приватного партнерства у транспортній галузі
НМ Бондар
Ефективна економіка, 2010
252010
Обеспечение устойчивого развития субъекта хозяйствования за счет внедрения информационно-логистических систем
РР Ларина
Ефективна економіка, 2013
242013
Понятие потенциала в экономике: общая концепция
ИН Карапейчик
Ефективна економіка, 2011
242011
Удосконалення системи управління витратами на підприємствах виноробної промисловості
ТІ Адирова
Ефективна економіка, 2011
242011
Ефективність бюджетної політики в системі фінансової безпеки держави
НІ Богомолова
Ефективна економіка, 2011
242011
Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем
СВ Козловський
Ефективна економіка, 2010
242010
Сучасна інноваційна політика держави в Україні: проблеми та перспективи реформування
ЛВ Лебедева
Ефективна економіка, 2014
232014
Система внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості: напрямки удосконалення і розвитку
ГО Москалюк
Ефективна економіка, 2013
222013
Формування експортного потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання
ВМ Соколовська
Ефективна економіка, 2012
222012
Соціально-економічний розвиток підприємства: сутність та видові прояви
ІВ Тюха, ИВ Тюха
Ефективна економіка, 2012
222012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20