Інна Анатоліївна Сененко, Inna Senenko
Інна Анатоліївна Сененко, Inna Senenko
Київський національний торгівельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління соціально-економічним розвитком підприємств: механізми, моделі формування та організація процесів
МЄ Рогоза, ІА Сененко
82016
Модель ринково-орієнтованого соціально-економічного механізму управління підприємствами споживчої кооперації
ІАС М.Є. Рогоза
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.–Вип 248, 239-244, 0
6
Загальна модель механізму управління ПСК
МЄ Рогоза, ІА Сененко
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали …, 2009
32009
Формування механізму управління підприємством
ІА Сененко
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.–Вип 243, 742-747, 0
3
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧА ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ
IA Senenko
Ефективна економіка, 2015
2*2015
Методичний підхід до аналізу організації управління економічною системою мікрорівня
ІА Сененко, ВВ Щепак
Наука й економіка, 98-103, 2013
22013
Концептуальний підхід до формування механізму управління підприємствами кооперації
ІА Сененко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ, 48-54, 2008
22008
Організація малого готельного бізнесу на основі розвитку рекреаційних територій
ІА Сененко, ВВ Щепак
Економічний простір, 81-89, 2016
12016
Влияние факторов среды на формирование системы управления предприятием
ИА Сененко, ВВ Щепак
Бизнес Информ, 2015
12015
Вплив чинників середовища на формування системи управління підприємством
ІА Сененко, ВВ Щепак
Бізнес Інформ, 265-270, 2015
12015
Cloud technology as a modern innovation in hotel management
DM Senenko I., Tkachuk T.
VI Міжнародна науково-практична конференція "Економічний розвиток: теорія …, 2019
2019
Information technologies in management of hotel enterprises
DM Senenko I., Tkachuk T., Маzaraki A.A.
Ukraine and the world: The tourism system. Collective monograph., 168-184, 2019
2019
Geoinformation technologies in land management= Геоінформаційні технології в моніторингу земель
ВВ Щепак, ГІ Шарий, ІА Сененко
Sp. z oo «Diamond trading tour», 2018
2018
Modeling of the management system for the small hotels construction
V Shchepak, N Senenko, I Senenko
International Journal of Engineering and Technology (UAE) 7 (3), 392-397, 2018
2018
Monitoring of territories in the management system of the hotel complex construction= Моніторинг територій у системі управління будівництвом готельно-ресторанного комплексу
ВВ Щепак, НБ Сененко, ІА Сененко, СВ Нестеренко
Science Publishing Corporation Publisher of International Academic Journals, 2018
2018
Modeling of the management system for the small hotels construction= Моделирование системы управления строительством малых гостиниц
ВВ Щепак, НБ Сененко, ІА Сененко
Science Publishing CorporationPublisher of International Academic Journals …, 2018
2018
Monitoring of Territories in the Management System of the Hotel Complex Construction
V Shchepak, N Senenko, I Senenko, S Nesterenko
International Journal of Engineering & Technology 7 (4.8), 580-585, 2018
2018
Balanced development of small hotel business and recreational territories in Ukraine= Збалансований розвиток малих готелів і рекреаційних територій в Україні
ВВ Щепак, ВВ Тимошевський, ІА Сененко
Journal Association 1901 «SEPIKE», 2018
2018
Modeling of the Management System for the Small Hotels Construction= Моделювання системи управління будівництвом малих готелів
ВВ Щепак, НБ Сененко, ІА Сененко
International Journal of Engineering & Technology, 2018
2018
ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
ІА Сененко
Ефективна економіка, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20