Чтобы внести изменения, выполните вход в аккаунт kozarval@gmail.com.
Козар Валентина Вікторівна (Козарь Валентина Викторовна, Kozar Valentyna)
Козар Валентина Вікторівна (Козарь Валентина Викторовна, Kozar Valentyna)
доцент кафедры клинической лабораторной диагностики Харьковского национального фарм университета
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The state of the humoral component of immunity under conditions of metabolic syndrome with underlying hypoestrogenia and its farmacological correction
VV Kozar, MY Kudria, NV Ustenko, TO Pavlenko, MV Zhurakovska
Buk Med Herald 13, 141-144, 2009
62009
Вплив гіпоестрогенії на рівень антитіл до ендотоксину (експериментальне дослідження)
ВВ Козар, МЯ Кудря, ОС Прилуцький
Аннали Мечниковського інституту, 36-38, 2008
52008
Визначення концентрації метаболітів оксиду азоту в сироватці крові
ВВ Козар, МЯ Кудря, НВ Устенко, ЛE Нікішина, СВ Кравченко
Лабораторна діагностика, 14-16, 2010
42010
Стан гуморальної ланки імунітету за умов метаболічного синдрому на тлі гіпоестрогенії та його фармакологічна корекція. The state of the humoral component of immunity under …
ВВ Козар, МЯ Кудря, НВ Устенко, ТО Павленко, МВ Жураковська, ...
Буковинський медичний вісник.Buk Med Herald 13 (4), 141 – 144, 2009
32009
Стан неспецифічної імунологічної резистентності у оваріектомованих щурів за умов метаболічного синдрому та впливу лікарських засобів його корекції
ВВ Козар, МЯ Кудря, ФГ Яременко, ТО Павленко
Biomedical and Biosocial Anthropology, 273 - 275, 2008
32008
Changing of Leptin concentration in ovariaectomized rats with metabolic syndrome in the conditions of immune activity compounds administration
VV Kozar, RF Yeriomenko, OV Dolzhykova, NI Gorbenko, MY Kudria, ...
Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports 3 (1), 10, 2018
12018
Взаимосвязь липоцитокинов с активностью иммунной системы при сахарном диабете 2 типа в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени (обзор литературы и собственные наблюдения)
ИВ Чернявская, ЕГ Дорош, ЛГ Полозова, АА Черняева, ИП Дунаева, ...
Проблеми ендокринної патології, 103-112, 2015
12015
Особенности метаболических и иммунологических изменений в организме крыс при субхроническом воздействии антидиабетичесиих средств
ИА Палагина, МЯ Кудря, ВВ Козарь, АВ Кудря
Токсикологический вестник, 16-21, 2008
12008
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ДЕЯКИХ АНТИДІАБЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЇХ ГІГІЄНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ
ІА Палагіна, МЯ Кудря, ФА Колодуб, НО Карпенко, ВВ Козар, НС Кавок, ...
Український журнал з проблем медицини праці, 31-40, 2007
12007
Підготовка фахівців освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» як один із важливих аспектів соціального здоров’я
RF Yeromenko, VV Kozar, OV Dolzhykova, OM Lytvynova
Соціальна фармація в охороні здоров’я 6 (3), 03-07, 2020
2020
Функціональний стан репродуктивної системи щурів-самців за умов моделювання радіаційного ураження яєчок та корекція препаратами природного походження
НМ Бречка, ВВ Козар, ЩО В.
Український журнал медицини, біології та спорту 5 (4), 343-349, 2020
2020
КОРЕКЦІЯ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЩУРІВ ІЗ ДОБРОЯКІСНОЮ ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
НМ Бречка, ВВ Козар, ВО Бондаренко, ДВ Морозенко, ЄМ Коренєва, ...
ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ, 2020
2020
Гемобластози
ВВ Козар
Велика українська енциклопедія, 2020
2020
Лейкози
ВВ Козар
Велика українська енциклопедія, 2020
2020
The inflammatory process correction with rats with benign prostatic hyperplasia
NМ Brechka, VV Kozar, VO Bondarenko, DV Morozenko, YM Korenyeva
Проблеми ендокринної патології. https://jpep.endocrinology.org.ua/uploads …, 2020
2020
Секреторна та екскреторна функція сім'яників в умовах серотонінового ураження сперматогенезу та експериментальна корекція хондроїтину сульфатом
БН М., КЄ М., БВ О., КВ В., МД В., ЩО В., СЛ А., ВН Ф., ІС В.
Український журнал медицини, біології та спорту 5 (3), 403-409, 2020
2020
Уровень сывороточных и вагинальных иммуноглобулинов при экспериментальном вагините и его фармакологической коррекции
OV Dolzhykova, RF Yeromenko, VV Kozar, OM Lytvynova
Запорожский медицинский журнал, 2020
2020
Експериментальна корекція серотонінової гонадопатії самців щурів за допомогою «Біоглобіну-У»
НМ Бречка, ЛА Сиротенко, ЄМ Коренєва, НФ Величко, ДВ Морозенко, ...
Український журнал медицини, біології та спорту 5 (№ 2 (24), С.172-177, 2020
2020
The influence of immune activity compounds to the blood serum Cytotoxicity and the leptin level in the conditions of Hypoestrogenia
AA Kotvitska, RF Yeromenko, VV Kozar
Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine (scientific journal …, 2019
2019
Вплив глікозаміногліканів на андрогенний статус в умовах експериментальної патології чоловічої репродуктивної системи
НМ Бречка, ВО Бондаренко, ВВ Козар, НГ Малова, ДВ Морозенко, ...
Тези IX з’їзду ендокринологів України, м. Харків, 2019, 19-22 листопада. – с …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20