Калініна Ганна Михайлівна (Ganna Kalinina)
Калініна Ганна Михайлівна (Ganna Kalinina)
Аспірантка Інституту педагогіки НАПН України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Культура як цивілізаційний феномен в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом
ЛМ Калініна, ГМ Калініна
Освіта і управління 13 (2-3), 70-78, 2010
112010
Краудсорсинг як інноваційний управлінський інструмент і змістова компонента навчального посібника для керівників
ГМ Калініна
Проблеми сучасного підручника, 230-239, 2015
82015
Genesis and problems of development of state-public management of education in Ukraine
L Kalinina, G Kalinina
Український педагогічний журнал, 30-40, 2016
22016
Міжкультурна освіта в школі
ЛМ Калініна, ГМ Калініна
Директор школи 21 (790), 10-22, 2016
22016
Соціальний модус "childfree" як спосіб існування в сучасному суспільстві
ГМ Калініна, ММ Малюга
Conférence scientifique et pratique internationale "La science et la …, 2019
12019
Український досвід застосування краудфандінгу в соціальній сфері
ГМ Калініна, ММ Малюга
Міжнародний центр наукових досліджень 2, 53-56, 2019
12019
Соціальний модус childfree як змістова компонента підручника для керівника освіти
М Малюга, Г Калініна
Проблеми сучасного підручника, 129-144, 2019
12019
Факторно-критеріальна модель оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління школою
ЛМ Калініна, ГМ Калініна
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2017
12017
Тенденції управління закладами освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні
ЛМ Калініна, ГМ Калініна
Директор школи 15 (808), 95-105, 2017
12017
Інститут педагогіки НАПН України: 90-річна історія розвитку управлінського підрозділу
ГМ Калініна
Директор школи 19 (788), 15-20, 2016
12016
Краудсорсинґ як інноваційна технологія громадсько-державного управління в освіті
Г Калініна
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 65-72, 2016
12016
Культура як цивілізаційний феномен в управлінській діяльності керівника [Електронний ресурс]
ЛМ Калініна, ОМ Онаць, ГМ Калініна
Режим доступу: http://lib. iitta. gov. ua/9196/1/3_% D0% 9A% D0% 9B% D0% 9C …, 2015
12015
Переваги, ризики та можливості застосування аутсорсингу в освітній практиці
ГМ Калініна, ММ Малюга
Педагогічна думка, 2020
2020
Сінглтони як новий тренд ХХІ століття
Г Калініна, ММ Малюга
Український педагогічний журнал 4, 45-60, 2020
2020
Антинаталізм як філософія життя
ГМ Калініна
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту педагогіки НАПН України …, 2020
2020
Аутсорсинг як інноваційна бізнес-стратегія організаційного розвитку
ГМ Калініна, ММ Малюга
Організаційний комітет конференції, 18, 2020
2020
Аутсорсинг як інструмент оптимізації витрат у підручнику для керівника освіти
ГМ Калініна, ММ Малюга
Редакційна колегія, 73, 2020
2020
Краудфандінг у соціальній сфері у змісті підручника для керівника освіти
ГМ Калініна
Редакційна колегія, 71, 2020
2020
СОЦИАЛЬНЫЙ МОДУС CHILDFREE КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ УЧЕБНИКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
М Малюга, Г Калініна
Проблеми сучасного підручника, 129-144, 2019
2019
Зарубіжний досвід застосування краудфандінгу в соціальній сфері
ГМ Калініна
Інститут педагогіки НАПН України; Педагогіна думка, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20