Тетяна Лозова
Тетяна Лозова
викладач кафедри цивільного права і процесу Національна академія внутрішніх справ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Цитокиновая активность и функциональное состояние миокарда у больных с пароксизмами мерцательной аритмии при ишемической болезни сердца
ТА Лозовая, ТА Лозова
Издательство СумГУ, 2006
12006
Состояние систолической функции и диастолического наполнения миокардау больных с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне Q-инфаркта миокарда левого желудочка в течение 6 …
ВЙ Целуйко, ТА Лозова
Медицина неотложных состояний, 2017
2017
Особливості клінічного перебігу ішемічної кардіопатії при пароксизмах фібриляції передсердь
ТА Лозова, ТА Лозовая, ДО Книш
Видавництво СумДУ, 2011
2011
Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг ішемічної хвороби серця та серцевої недостатності
ТА Лозова, ТА Лозовая, ОВ Сокол
Видавництво СумДУ, 2011
2011
Стан міокардіальної функції у хворих з постінфарктним кардіосклерозом
ТА Лозова, ТА Лозовая, ДО Книш
Видавництво СумДУ, 2011
2011
ДОЗОЗАЛЕЖНІ КЛІНІЧНІ ЕФЕКТИ АТОРВАСТАТИНУ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДУ
ТА Лозова, ВП Желєзний, АВ Могильних
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 75, 2010
2010
Ефективність комбінованої терапії препаратом Мікардіс-плюс в лікуванні нефрогенної артеріальної гіпертензії
ТА Лозова, ТА Лозовая, ВМ Домінас, ВМ Доминас, АВ Могільних, ...
Видавництво СумДУ, 2009
2009
Дозозалежний вплив раннього призначення аторвастатину на перебіг гострого інфаркту міокарда
НК Федосєєва, ТА Лозова, ТА Лозовая
Видавництво СумДУ, 2009
2009
Клінічні ефекти телмісартану у хворих на артеріальну гіпертензію високого ризику
ТА Лозова, ТА Лозовая, СО Легарьова, НФ Андрієнко, ВМ Волкуневіч
Видавництво СумДУ, 2009
2009
Роль интерлейкинов в патогенезе пароксизмов фибрилляции предсердий
ТА Лозова, ТА Лозовая, ІД Рачинський, ИД Рачинский, СВ Котова, ...
Изд-во СумГУ, 2006
2006
Cпосіб лікування хворих з пароксизмами фібриляції передсердь при ішемічній хворобі серця
ІД Рачинський, ИД Рачинский, ТА Лозова, ТА Лозовая, НВ Деміхова, ...
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2006
2006
Особенности течения ишемической болезни сердца у больных с фибрилляцией предсердий
ІД Рачинський, ИД Рачинский, ТА Лозова, ТА Лозовая, ОВ Мовчан, ...
Изд-во СумГУ, 2005
2005
Иммунологические и гемодинамические аспекты персистирующей формы фибрилляции предсердий у больных ишемической болезнью сердца
ТА Лозовая, ТА Лозова
Издательство СумГУ, 2005
2005
Роль интерлейкина-8 в патогенезе фибрилляции предсердий у больных ишемической болезнью сердца
ІД Рачинський, ИД Рачинский, ТА Лозова, ТА Лозовая, НС Тодорюк, ...
Изд-во СумГУ, 2005
2005
Этиопатогенетические механизмы фибрилляции предсердий у больных с сердечной недостаточностью
ТА Лозовая, ТА Лозова
Издательство СумГУ, 2004
2004
Некоторые вопросы профилактики хронической сердечной недостаточности у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
ИД Рачинский, МА Власенко, НВ Демихова, ТА Лозовая, АИ Рачинский, ...
Издательство СумГУ, 2004
2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16