Підписатись
Лариса Хохлова
Лариса Хохлова
Інші іменаLarysa Khokhlova, https://orcid.org/0000-0002-9818-1051
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прикладні аспекти диференціального числення
ВЗ Чорний, ЛГ Хохлова, СГ Хома-Могильська
Тернопіль, ТАЙП, 2016
82016
Використання сучасних інформаційних технологій для викладання вищої математики в умовах заочної форми навчання
ЛГ Хохлова, НГ Хома
ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021
42021
Ірраціональні рівняння і нерівності
ЛГ Хохлова, СГ Хома-Могильська
Тернопіль, Тайп, 2018
22018
A linear periodic boundary-value problem for a second-order hyperbolic equation
LG Khoma, NG Khoma
Ukrainian Mathematical Journal 51 (2), 319-323, 1999
21999
Generalized periodic solutions of quasilinear equations
LG Khoma, NG Khoma
Ukrainian Mathematical Journal 48, 453-459, 1996
21996
Застосування кейс-методу у вивченні курсу «Методи математичної фізики»
ЛГ Хохлова, Н Хома
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
12023
Ігрові технології у навчанні математики як засіб підвищення навчальної мотивації учнів
ЛГ Хохлова, МО Деркач
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
12021
Підприємливість і фінансова грамотність в процесі вивчення математики основної школи
ЛГ Хохлова, ОО Богач
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
12021
Інноваційні інформаційні технології у навчанні вищої математики
ЛГ Хохлова, НГ Хома, СГ Хома-Могильська
Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені …, 2018
12018
Умови існування 2π-періодичного гладкого розв’язку квазілінійного рівняння гіперболічного типу
НГ Хома, СГ Хома-Могильська, ЛГ Хохлова
Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016
12016
Existence of the Vejvoda-Shtedry spaces
LG Khoma, NG Khoma, AO Botyuk
Ukrainian Mathematical Journal 49, 334-341, 1997
11997
Особливості викладання предмету «Олімпіадні задачі з математики» для студентів фізико-математичних спеціальностей
ЛГ Хохлова, НГ Хома
Гельветика, 2024
2024
Особливості реалізації наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» на уроках алгебри і початків аналізу в старшій школі
ЛГ Хохлова, ОБ Кухтин
Cognum Publishing House, 2023
2023
Розвиток логічного мислення учнів на уроках математики в старшій школі
ЛГ Хохлова, ГВ Прийдун
Barca Academy Publishing, 2023
2023
Використання GeoGebra для узагальнення та систематизації знаньз теми «Функції»
ЛГ Хохлова, НГ Хома
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Методичні особливості використання історичного матеріалу при вивченні математики
ЛГ Хохлова, В Олійник
2023
Нестандартні задачі як засіб формування логічної компетентності учнів при вивченні теми «Похідна та її застосування»
ЛГ Хохлова, НГ Хома
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Еволюція базових понять диференціальної геометрії в історичному аспекті
ЛГ Хохлова, ОВ Руда
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Застосування методу проектів при вивченні теми «Трикутники» на уроках математики
ЛГ Хохлова, МІ Бірбан
CPN Publishing Group, 2023
2023
Узагальнення і систематизації знань старшокласників з теми «Рівняння, нерівності та їх системи»
ЛГ Хохлова, Н Ліщук
SSPG Publish, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20