Акопян Г.
Акопян Г.
ІСП НАМНУ
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Allelic polymorphisms in the MTHFR, MTR and MTRR genes in patients with cleft lip and/or palate and their mothers
LB Chorna, HR Akopyan, HV Makukh, IM Fedoryk
Cytology and Genetics 45 (3), 177-181, 2011
272011
Correlation of mutagenesis level with expression of reparative enzyme O 6-methylguanine DNA methyltransferase during establishment of cell lines in vitro
LL Macewicz, VO Kushniruk, AP Iatsyshyna, KV Kotsarenko, VV Lylo, ...
Biopolymers and cell, 480-486, 2013
132013
Аналіз поліморфних варіантів генів MTHFR, MTR, MTRR та мутацій генів FV та FII згортання крові серед жінок з навиковим невиношуванням вагітності
ЛБ Чорна, ГВ Макух, ГР Акопян, ДВ Заставна, НМ Прокопчук
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
62011
Передчасне розподілення хромосом, як інформативний маркер хромосомної нестабільності в клітинах людини
ГР Акопян
Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб. наук. праць …, 2007
62007
Центромерна нестабільність та поліморфізм хромосом в нормі і при патології людини
ГР Акопян
Київ, 2006
62006
Порівняльний аналіз каріотипу нової лінії клітин людини 4BL в умовах тривалого культивування. Плоїдність хромосомного набору
ГР Акопян, НЛ Гулеюк, ВО Кушнірук, ДО Микитенко, АП Яцишина, ...
Цитология и генетика, 2013
32013
Показники обміну гомоцистеїну як один із критеріїв серцево судинного ризику у хворих на ішемічну хворобу серця
ГР Акопян, ІМ Назарько, ЄВ Андрєєв
Серце і судини, 53-60, 2014
22014
Підсумок трирічної роботи з неонатального скринінгу на вроджений гіпотиреоз у західних областях України [Електронний ресурс]
ЗВ Осадчук, ОЗ Гнатейко, ГР Акопян, НВ Маркевич
Здоровье ребенка, 19, 2009
22009
Принципи медико-генетичного консультування сімей, що проживають на території, забрудненій солями важких металів та фтору
ОЗ Гнатейко, НС Лук’яненко, ГР Акопян, СО Печеник, ІБ Ковалів, ...
Вісник наукових досліджень, 150-152, 2004
22004
Современная диагностика наследственного гемохроматоза
ЗВ Осадчук, ГР Акопян, ГВ Макух, ИБ Ковалив, НИ Кицера, ...
Современная гастроэнтерология, 49-54, 2013
12013
Сучасна діагностика спадкового гемохроматозу
ЗВ Осадчук, ГР Акопян, ГВ Макух, ІБ Ковалів, НІ Кіцера, ГС Чайковська
Сучасна гастроентерологія, 49-54, 2013
12013
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МУТАЦІЙ C282Y та H63D ГЕНА СПАДКОВОГО ГЕМОХРОМАТОЗУ (HFE)
ОБ Білевич, ГВ Макух, ОВ Кенс, ГР Акопян
12010
Особливості активності глутатіон-S-трансферази в організмі дітей в умовах дії різних факторів забруднення довкілля
СО Печеник, НС Лук'яненко, ГР Акопян, НР Косцик, НВ Віштак
Одеський медичний журнал, 76-80, 2007
12007
Исследование нового показателя аутоиммунного накопления в генезе сахарного диабета 1 типа
ЗВ Осадчук, ГР Акопян, ЮМ Вендзилович, НР Данилевич, НИ Кицера, ...
Украинский терапевтический журнал, 52-56, 2019
2019
Розподіл поліморфних варіантів ґенів фолатного обміну у жінок з вродженими вадами серця у плода
ЄБ Шаргородська, ГВ Макух, ЛБ Чорна, ОК Єфіменко, ГР Акопян
Acta medica Leopoliensia, 31-39, 2019
2019
Синдром альперса—гуттенлохера у лікарській практиці (клінічний випадок)
MI Dushar, HR Akopyan, LI Volos, OY Kovalyk, IO Loshak, GM Gubych
Сучасна педіатрія. Україна, 141-147, 2019
2019
Синдром нунан внаслідок мутації p. ser257leu у гені raf1 (клінічний випадок)
MI Dushar, HR Akopyan, GV Makukh, NS Lukyanenko, OZ Gnateyko
Сучасна педіатрія. Україна, 66-70, 2019
2019
Синдром котячого ока без атрезії ануса, з ампліфікацією генів ADA2 та IL17RA (клінічний випадок)
МІ Душар, ГР Акопян, ГВ Макух, МВ Влох, ЛВ Костюченко
Современная педиатрия, 57-60, 2019
2019
Анал из мутаций в гене NBN у больных рак ом молочной железы с отягощенным семейным анамнезом
НІ Кіцера, ГР Акопян, ЗВ Осадчук, ЯВ Шпарик, НВ Гельнер, ОВ Тріль, ...
Новообразование 4 (2), 55-59, 2017
2017
Фенотипові особливості хворих із синдромом Марфана, які проконсультовані у Львівському міжобласному медико-генетичному центрі у 2001-2016 роках
ЗВ Осадчук, ГР Акопян, МВ Влох, ІБ Ковалів, НІ Кіцера
Вісник проблем біології і медицини, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20