Гончаров Андрій Борисович
Гончаров Андрій Борисович
Національний фармацевтичний університет, кафедра менеджменту і адміністрування
Verified email at nuph.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник
АБ Гончаров
Харків: ВД „Інжек, 2003
942003
Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/За редакцією проф. МВ Афанасьєва
МВ Афанасьєв, АБ Гончаров
Х.: ВД «ІНЖЕК 410, 1, 2003
672003
Економіка підприємства
МВ Афанасьєв, АБ Гончаров
Х.: ИНЖЕК, 2007
452007
Інвестування: навч. посіб.
АБ Гончаров
Х.: ІНЖЕК, 2004
432004
Excel 97 в примерах
А Гончаров
СПб.: Питер, 1997
381997
Экономика предприятия: учебное пособие
НВ Афанасьев, АБ Гончаров
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2004
35*2004
HTML в примерах
А Гончаров
СПб.: Питер, 1997
321997
Неофольклористичні тенденції у баянній творчості В. Зубицького
АО Гончаров
Автореферат дисертації. Київ, 2006
252006
Економічне управління підприємством: конспект лекцій
АБ Гончаров
Харк. нац. екон. ун-т.–Х.: Вид. ХНЕУ, 2009
162009
Удосконалення збалансованої системи показників діяльності підприємства
СЮ Гончарова, ОО Затєйщикова
Економіка розвитку, 81-83, 2007
122007
Причини і тенденції зміни рівня доходів населення за регіонами України
СЮ Гончарова, АВ Семенченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
102015
Показатели оценки уровня жизни населения и их систематизация
СЮ Гончарова, ЮП Радушко
Бизнес Информ, 2012
9*2012
Інвестування
АБ Гончаров
Харків: Інжек, 2004
72004
Соціальна концепція гарантованого (базового) доходу населення
СЮ Гончарова, АБ Гончаров
Бизнес Информ, 2016
62016
Управління господарською діяльністю підприємства
РВ Сагайдак-Нікітюк, РВ Сагайдак-Никитюк, АБ Гончаров, ...
62015
Стратегічне управління інноваціями фармацевтичних підприємств
СЮ Гончарова, АБ Гончаров
Бізнес інформ, 56-60, 2014
62014
Теоретические и экспериментальные исследования процесса поверхностного плазменного упрочнения режущего инструмента
МИ Сазонов, ВМ Хвисевич, АИ Веремейчик, ВВ Гарбачевский
БрГТУ, 2012
62012
Системи охолодження, вентиляції та опалення автомобілів: Монографія
ЮА Куліков, МВ Грибініченко, АВ Гончаров
Луганськ: СНУ ім. В. Даля.–2006.–248 с, 2006
62006
Економіка підприємства:[навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни]
МВ Афанасьєв, АБ Гончаров
Харків: IНЖЕК, 2003
62003
Прожитковий мінімум як соціально-економічний важіль в контексті соціальної стратифікації суспільства
СЮ Гончарова, АВ Семенченко, АБ Гончаров
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20