Подписаться
Стеценко Надія Миколаївна, Stetsenko N.M.
Стеценко Надія Миколаївна, Stetsenko N.M.
доцент Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Improving professional and pedagogical training of future teachers by moodle platforms (On the example of the course" Pedagogy")
KO Mykolaiovych, SN Mykolaivna, BV Vasylivna, PS Mykhailivna
Научен вектор на Балканите, 53-58, 2018
442018
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
НМ Стеценко
292016
Аналіз засобів змішаного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики
ГВ Ткачук, НМ Стеценко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
102018
Проблеми підготовки майбутніх учителів в умовах інформаційного суспільства
М Мартинюк, Н Стеценко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2011
82011
Ділова гра як метод формування професійної спрямованості майбутніх менеджерів освіти
НМ Стеценко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (68), 196-201, 2015
72015
Використання відео-ресурсу TED Talks у навчанні іноземної мови майбутніх менеджерів
НМ Стеценко, КМ Байша
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2020
52020
Компетентністний підхід у процесі технічної підготовки майбутнього вчителя інформатики
ГВ Ткачук, НМ Стеценко, МО Медведєва, ОВ Жмуд
Умань: ВПЦ «Візаві», 2020
42020
Використання інформаційно-освітнього середовища для вивчення педагогічних дисциплін
НМ Стеценко
ГО «Південна фундація педагогіки», 2018
42018
Інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності
НМ Стеценко
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017
42017
Досвід використання мультимедійних презентацій у викладанні педагогіки [Електронний ресурс]
НМ Стеценко
Режим доступу: http://pedagogika. at. ua/publ/1-1-0-47, 2008
42008
Удосконалення професійнопедагогічної підготовки майбутніх учителів засобами платформи Moodle (на прикладі вивчення курсу «Педагогіка»)
ОМ Коберник, НМ Стеценко, ВВ Бойченко, СМ Прищепа
Научен вектор на Балканите, 53-59, 2018
32018
Сутність та структура методичної компетентності керівників загальноосвітньої школи
Н Стеценко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 120-127, 2017
32017
Особливості проведення онлайн-занять засобами сервісу Zoom в умовах дистанційного навчання студентів
ГВ Ткачук, ВП Стеценко, НМ Стеценко
Житомир: Житомирська політехніка, 2020
2*2020
Коннективіський підхід як важливий компонент дистанційного навчання
Г Ткачук, В Стеценко, Н Стеценко
Kolegium redakcyjne, 72, 2018
22018
Особливості проектування персонального освітнього середовища в умовах коннективіського підходу
Г Ткачук, Н Стеценко, В Стеценко
Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference …, 2018
22018
Проблеми створення інформаційно-освітнього середовища для студентів очної та заочної (дистанційної) форм навчання
НМ Стеценко
Переяслав-Хмельницький, 2015
22015
Організація навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності студентів в умовах змішаного навчання
ГВ Ткачук, НМ Стеценко, ВП Стеценко
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 0
2
Дослідження стану сформованості гуманістичних відносин та цінностей у майбутніх логопедів
Н Стеценко
Věda a perspektivy, 2023
12023
Формування управлінських навичок майбутніх менеджерів освіти в умовах дистанційного навчання
НМ Стеценко, ГВ Ткачук
Видавничий дім «Гельветика», 2021
12021
До проблеми формування індивідуального стилю управління закладом освіти
Н Стеценко, Г Ткачук
Молодь і ринок, 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20