Підписатись
Надія Олександрівна Якобчук
Надія Олександрівна Якобчук
Кандидат історичних наук
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Листування ІМ Каманіна з Ганною Барвінок (1901–1911 рр.) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського/Надія Якобчук
Н Якобчук
Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів 16, 302-316, 2008
32008
Українське суспільство у повоєнний період (1945–1953 рр.): соціальний вимір і повсякденність
НО Якобчук
Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал Вип 2 (24 …, 2019
22019
ІваН КамаНІН–пОДвижНиК УКраїНсьКОї ІстОричНОї НаУКи (до 160-річчя від дня народження)
НО Якобчук
Архіви України, 188-199, 2010
22010
Просопографічний портрет Івана Каманіна (1850–1921)
НО Якобчук
Архіви України, 165-174, 2015
12015
Іван Михайлович Каманін (1850–1921): життя, присвячене улюбленій праці
Н Якобчук
Науково-практичний журнал «Архіви України» 1 (326), 238-255, 2021
2021
Епістолярна спадщина ПЯ Литвинової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського
НО Якобчук
Сіверщина в історії України, 2020
2020
Ivan M. Kamanin (1850–1921) as a Famous Representative of the Scientific Elite of the Dnipro Ukraine of the late 19th and early 20th century
N Yakobchuk
Roxolania Historĭca= Historical Roxolania 1, 228-242, 2018
2018
ІМ Каманін (1850–1921)–видатний представник наукової еліти Наддніпрянської України кінця ХІХ–початку ХХ століття
Н Якобчук
2018
ІсторичнІ та лІтератУрнІ твори МиКоли гоголя у наукових дослідженнях Івана Каманіна
Н ЯКОБЧУК
2011
Історія видання повного зібрання творів та листів Пантелеймона Куліша у листуванні Івана Каманіна до Ганни Барвінок
Н Якобчук
Літературознавчі обрії. Праці молодих учених, 2010
2010
ЛИСТИ ІМ КАМАНІНА ДО ПЯ СТЕБНИЦЬКОГО (1908–1910 роки)
Н Якобчук
2010
Козацька історія в наукових студіях ІМ Каманіна
Н Якобчук
Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв, 2010
2010
Листування ІМ Каманіна з Ганною Барвінок (1901-1910 рр.) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
Н Якобчук
Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв, 2008
2008
ЛИСТУВАННЯ ІМ КАМАНІНА З ІІ БІЛОЗЕРСЬКИМ (1903-1909 РР.) ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Н Якобчук
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14