Наталя Захарченко
Наталя Захарченко
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Подтвержден адрес электронной почты в домене onu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка рівня високотехнологічного розвитку виробничого підприємства
N Zakharchenko
Економічний вісник університету 1 (26), 73-80, 2015
112015
Обґрунтування стратегічних інноваційно-інвестиційних рішень в управлінні високотехнологічним виробництвом
НВ Захарченко, НВ Захарченко
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2017
82017
The Formation of the National Innovation System as the Basis of Innovative-Investment Development in Ukraine
NV Zakharchenko, EA Kuznietsov
Бізнес Інформ, 139-143, 2017
72017
Інтрапренерство і активізація високотехнологічної діяльності підприємств
НВ Захарченко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 104-112, 2015
72015
Modern technologies of detection and prevention of corruption in emerging information society
N Maslii, N Zakharchenko, V Butenko, O Savastieieva, T Butenko, ...
Problems and Perspectives in Management 16 (1), 58-67, 2018
62018
Peculiarities of the international outsourcing services: Ukrainian perspectives
N Maslii, N Zakharchenko, L Kostolonova
Baltic Journal of Economic Studies 3 (2), 2017
62017
Вплив електронного документообігу на ефективність діяльності підприємства
НВ Захарченко, НД Маслій, МС Мамуненко
Молодий вчений, 582-587, 2017
52017
регулЮвання високотехнологічного ресурсу в інноваціЙному розвитку економіки україни
НВ Захарченко
Технологический аудит и резервы производства 3 (5 (23)), 2015
52015
Імітаційні методи як засіб активізації навчання у ВНЗ
НВ Захарченко
Наукові записки. Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Сер …, 2004
52004
Пошук та впровадження нових форм і методів господарювання на основі розвитку внутрішнього підприємництва
ВІ Захарченко, НВ Захарченко
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2017
42017
Розробка механізму управління високотехнологічним розвитком промислового підприємства
НВ Захарченко, НВ Захарченко
42016
Аналіз джерел фінансування малого та середнього бізнесу в Україні
СВ Іванов, НВ Захарченко, АА Швецова
Економічний простір, 20-27, 2015
42015
Координація інтересів суб'єктів високотехнологічної діяльності
НВ Захарченко
Економічний простір, 136-147, 2015
42015
Оцінка ефекту від використання інтелектуальної власності на високотехнологічному підприємстві
НВ Захарченко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 170-174, 2016
32016
Типологія високотехнологічних проектів в сучасних економічних дослідженнях
НВ Захарченко, НВ Захарченко
32016
Комунікаційне забезпечення маркетингу інноваційної діяльності
НВ Захарченко, НВ Захарченко
ЛЕРАДРУК, 2015
32015
Концептуальні підходи до формування адаптивної системи управління високотехнологічним розвитком промислового підприємства
НВ Захарченко, НВ Захарченко
32015
Ефективність високих технологій в умовах конкурентної економіки
НВ Захарченко
ScienceRise 5 (3 (10)), 2015
32015
Інноваційний розвиток підприємницького сектору регіону
НВ Захарченко, НВ Захарченко
22017
Дослідження напрямів концентрації ресурсів у високотехнологічних комплексах
ВІЗ Н.В. Захарченко
Інноваційна економіка, 51-57, 2016
2*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20