Наталя Захарченко
Наталя Захарченко
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Подтвержден адрес электронной почты в домене onu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The formation of the national innovation system as the basis of innovative-investment development in Ukraine
NV Zakharchenko, EA Kuznietsov
Бізнес Інформ, 139-143, 2017
72017
Інтрапренерство і активізація високотехнологічної діяльності підприємств
НВ Захарченко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 104-112, 2015
72015
Modern technologies of detection and prevention of corruption in emerging information society
N Maslii, N Zakharchenko, V Butenko, O Savastieieva, T Butenko, ...
Problems and Perspectives in Management 16 (1), 58, 2018
52018
Обґрунтування стратегічних інноваційно-інвестиційних рішень в управлінні високотехнологічним виробництвом
НВ Захарченко
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2017
52017
Peculiarities of the international outsourcing services: Ukrainian perspectives
N Maslii, N Zakharchenko, L Kostolonova
Baltic Journal of Economic Studies 3 (2), 2017
52017
Вплив електронного документообігу на ефективність діяльності підприємства
НВ Захарченко, НД Маслій, МС Мамуненко
Молодий вчений, 582-587, 2017
52017
Регулювання високотехнологічного ресурсу в інноваційному розвитку економіки України
НВ Захарченко
Технологический аудит и резервы производства, 67-71, 2015
52015
Імітаційні методи як засіб активізації навчання у ВНЗ
НВ Захарченко
Наукові записки. Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Сер …, 2004
52004
Розробка механізму управління високотехнологічним розвитком промислового підприємства
НВ Захарченко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 48-52, 2016
42016
Координація інтересів суб'єктів високотехнологічної діяльності
НВ Захарченко
Економічний простір, 136-147, 2015
42015
Оцінка рівня високотехнологічного розвитку виробничого підприємства
N Zakharchenko
Економічний вісник університету 1 (26), 73-80, 2015
42015
Пошук та впровадження нових форм і методів господарювання на основі розвитку внутрішнього підприємництва
ВІ Захарченко, НВ Захарченко
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2017
32017
Оцінка ефекту від використання інтелектуальної власності на високотехнологічному підприємстві
НВ Захарченко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 170-174, 2016
32016
Типологія високотехнологічних проектів в сучасних економічних дослідженнях
Н Захарченко
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 83-96, 2016
32016
Концептуальні підходи до формування адаптивної системи управління високотехнологічним розвитком промислового підприємства
НВ Захарченко
32015
Ефективність високих технологій в умовах конкурентної економіки
НВ Захарченко
ScienceRise 5 (3), 27-30, 2015
32015
Інноваційний розвиток підприємницького сектору регіону
НВ Захарченко
22017
Дослідження напрямів концентрації ресурсів у високотехнологічних комплексах
ВІЗ Н.В. Захарченко
Інноваційна економіка, 51-57, 2016
22016
Аналіз джерел фінансування малого та середнього бізнесу в Україні
СВ Іванов, НВ Захарченко, АА Швецова
Економічний простір, 20-27, 2015
22015
Напрямки вдосконалення функціонування банківської системи України
НВ Захарченко, ТВ Кучер
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20