Хумарова Нина Ипполитовна; Хумарова Ніна Іпполитівна; Khumarova Nina; Хумарова Н.І.
Хумарова Нина Ипполитовна; Хумарова Ніна Іпполитівна; Khumarova Nina; Хумарова Н.І.
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Екологоорієнтоване стратегічне планування розвитку територіальних економіко-екологічних систем
Н Хумарова
Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., 2012
152012
ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
НІ Хумарова
ІПРЕЕД НАН України, 2012
152012
Екологоорієнтоване стратегічне планування розвитку територій
НІ Хумарова
О.: ІПРЕЕД НАН України, 2011
152011
Складові та тенденції формування екологоорієнтованого управління
НІ Хумарова
ІПРЕЕД НАН України, 2010
152010
Екологічно чисте виробництво–інноваційна складова стратегії сталого розвитку
НІ Хумарова
Науковий вісник НЛТУ України 17 (7), 2007
92007
Домінанти екологізації інноваційного розвитку
НІ Хумарова
Економічні інновації, 2010
82010
Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення:[монографія]
БВ Буркинський, СК Харічков, ТВ Уманець, ЗВ Герасимчук, ...
Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008
82008
Экологизация инновационных стратегий снижения отходоемкости производств
НИ Хумарова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2008
72008
Ресурсосбережение как доминанта экологизации регионального развития (на примере Приморских регионов)
НИ Хумарова
Nowoczesnosc ponowoczesnosc spoleczenstwo obywatelskie weuropie srodkowej …, 2007
72007
Екологічні цільові програми у системі державного регулювання природокористування
НІ Хумарова
Науковий вісник НЛТУ України 15 (6), 2005
72005
Сутність, критерії та принципи екологоорієнтованого стратегічного планування
НІ Хумарова
Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: Матеріали міжнар. наук.-техн …, 2010
62010
Інноваційний імператив становлення" зеленої" економіки
БВ Буркинський, НІ Хумарова
Екологічний вісник, 2-3, 2011
52011
Instytutsionalni zasady vdoskonalennia vidnosyn vlasnosti na rekreatsiino-turystychni resursy v Ukraini [Institutional Principles for Improving Ownership Relationships with …
BV Burkyns' kyi, NI Khumarova, AI Martiienko
Ekonomika Ukraiin–Economy of Ukraine 2 (663), 61-73, 2017
42017
Інституційні аспекти адміністрування сфери природокористування в Україні
БВ Буркинський, АІ Мартієнко, НІ Хумарова
Економіка України, 72-83, 2016
42016
Екологоорієнтоване управління розвитком економіки: особливості державного фінансування
Н Хумарова
Економіст, 2010
42010
Функции хозяйственного контроля, экологического аудита и экспертизы в формировании рыночных отношений
НГ Ковалева, НИ Хумарова
Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 1998
41998
Пріоритети та перспективи розвитку природозберігаючої економіки
НІ Хумарова
Економіст, 2010
32010
Экологический аудит в морском природопользовании: концепция, методика, практика
НИ Хумарова
Хумарова НИ, Ковалева НГ–Одесса, 1998
31998
Обґрунтування доцільності удосконалення управління розвитком територіальних економікоекологічних систем шляхом впровадження екологоорієнтованого стратегічного планування
НІ Хумарова
Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України//Матеріали …, 0
3
Instytutsiini aspekty administruvannia sfery pryrodokorystuvannia v Ukraini [Institutional aspects of environmental management administration in Ukraine]
BV Burkynskyy, AI Martiienko, NI Khumarova
Ekonomika Ukrayny–Economy of Ukraine, 72-83, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20