Хумарова Нина Ипполитовна; Хумарова Ніна Іпполитівна; Khumarova Nina; Хумарова Н.І.
Хумарова Нина Ипполитовна; Хумарова Ніна Іпполитівна; Khumarova Nina; Хумарова Н.І.
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Екологоорієнтоване стратегічне планування розвитку територіальних економіко-екологічних систем
Н Хумарова
Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., 2012
172012
ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
НІ Хумарова
ІПРЕЕД НАН України, 2012
172012
Екологоорієнтоване стратегічне планування розвитку територій
НІ Хумарова
О.: ІПРЕЕД НАН України, 2011
172011
Складові та тенденції формування екологоорієнтованого управління
НІ Хумарова
ІПРЕЕД НАН України, 2010
152010
Домінанти екологізації інноваційного розвитку
НІ Хумарова
Економічні інновації, 2010
102010
Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення:[монографія]
БВ Буркинський, СК Харічков, ТВ Уманець, ЗВ Герасимчук, ...
Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008
102008
Екологічно чисте виробництво–інноваційна складова стратегії сталого розвитку
НІ Хумарова
Науковий вісник НЛТУ України 17 (7), 2007
92007
Экологизация инновационных стратегий снижения отходоемкости производств
НИ Хумарова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2008
82008
Екологічні цільові програми у системі державного регулювання природокористування
НІ Хумарова
Науковий вісник НЛТУ України 15 (6), 2005
82005
Інституційні аспекти адміністрування сфери природокористування в Україні
БВ Буркинський, АІ Мартієнко, НІ Хумарова
Економіка України, 72-83, 2016
72016
Сутність, критерії та принципи екологоорієнтованого стратегічного планування
НІ Хумарова
Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: Матеріали міжнар. наук.-техн …, 2010
62010
Ресурсосбережение как доминанта экологизации регионального развития (на примере Приморских регионов)
НИ Хумарова
Nowoczesnosc ponowoczesnosc spoleczenstwo obywatelskie weuropie srodkowej …, 2007
62007
Інноваційний імператив становлення" зеленої" економіки
БВ Буркинський, НІ Хумарова
Екологічний вісник, 2-3, 2011
52011
Функции хозяйственного контроля, экологического аудита и экспертизы в формировании рыночных отношений
НГ Ковалева, НИ Хумарова
Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 1998
51998
Instytutsionalni zasady vdoskonalennia vidnosyn vlasnosti na rekreatsiino-turystychni resursy v Ukraini [Institutional Principles for Improving Ownership Relationships with …
BV Burkyns' kyi, NI Khumarova, AI Martiienko
Ekonomika Ukraiin–Economy of Ukraine 2 (663), 61-73, 2017
42017
Екологоорієнтоване управління розвитком економіки: особливості державного фінансування
Н Хумарова
Економіст, 2010
42010
Improvement of the administration system in the field of natural resources use
A Martienko, N Khumarova
Економіка. Екологія. Соціум 1 (1), 71-81, 2017
32017
Ekolohooriientovane stratehichne planuvannia rozvytku terytorii
NI Khumarova
Odesa: In-t probl. rynku ta ekon.-ekol. doslidzh. NAN Ukrainy, 2011
32011
Пріоритети та перспективи розвитку природозберігаючої економіки
НІ Хумарова
Економіст, 2010
32010
Экологический аудит в природопользовании: концепция, методика, практика/НИ, Хумарова, НГ Ковалёва
НИ Хумарова
Монографія–Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1998
31998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20