Хумарова Нина Ипполитовна; Хумарова Ніна Іпполитівна; Khumarova Nina; Хумарова Н.І.
Хумарова Нина Ипполитовна; Хумарова Ніна Іпполитівна; Khumarova Nina; Хумарова Н.І.
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Екологоорієнтоване стратегічне планування розвитку територіальних економіко-екологічних систем
Н Хумарова
Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., 2012
222012
ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
НІ Хумарова
ІПРЕЕД НАН України, 2012
222012
Екологоорієнтоване стратегічне планування розвитку територій
НІ Хумарова
О.: ІПРЕЕД НАН України, 2011
222011
Складові та тенденції формування екологоорієнтованого управління
НІ Хумарова
ІПРЕЕД НАН України, 2010
122010
Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення:[монографія]
БВ Буркинський, СК Харічков
Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008
122008
Домінанти екологізації інноваційного розвитку
НІ Хумарова
Економічні інновації, 2010
112010
Экологизация инновационных стратегий снижения отходоемкости производств
НИ Хумарова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2008
102008
Екологічно чисте виробництво–інноваційна складова стратегії сталого розвитку
НІ Хумарова
Науковий вісник НЛТУ України 17 (7), 2007
102007
Assessment of forest enterprises’ performance: integrating economic security and ecological impact, Entrepreneurship and Sustainability Issues 6 (4): 1784-1797
L Cherchyk, M Shershun, N Khumarova, T Mykytyn, A Cherchyk
DOI: http://doi. org/10.9770/jesi 4, 17, 2019
92019
Інституційні аспекти адміністрування сфери природокористування в Україні
БВ Буркинський, АІ Мартієнко, НІ Хумарова
Економіка України, 72-83, 2016
92016
Instytutsionalni zasady vdoskonalennia vidnosyn vlasnosti na rekreatsiino-turystychni resursy v Ukraini [Institutional Principles for Improving Ownership Relationships with …
BV Burkynskyi, AI Martiienko, NI Khumarova
Ekonomika Ukraiin–Economy of Ukraine 2 (663), 61-73, 2017
82017
Національна політика “зеленого” зростання в Україні
ТП Галушкіна, ЛО Мусіна, НІ Хумарова
Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012
82012
Екологічні цільові програми у системі державного регулювання природокористування
НІ Хумарова
Науковий вісник НЛТУ України 15 (6), 2005
82005
Функции хозяйственного контроля, экологического аудита и экспертизы в формировании рыночных отношений
НГ Ковалева, НИ Хумарова
Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 1998
71998
Assessment of forest enterprises’ performance: Integrating economic security and ecological impact
L Cherchyk, M Shershun, N Khumarova, T Mykytyn, A Cherchyk
Entrepreneurship and sustainability issues 6 (4), 1784-1797, 2019
62019
Improvement of the administration system in the field of natural resources use
A Martienko, N Khumarova
Economics. Ecology. Socium 1 (1), 71-81, 2017
62017
Зелений вектор стратегічного планування розвитку України
БВ Буркинський
Екологічний вісник, 6-7, 2012
62012
Сутність, критерії та принципи екологоорієнтованого стратегічного планування
НІ Хумарова
Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: Матеріали міжнар. наук.-техн …, 2010
62010
Формирование конкурентоспособ-ных услуг в тури-стическом секторе рекреационной деятельности
НІ Хумарова
Економіка: реалії часу, с. 233-236, 2012
52012
Ekolohooriientovane stratehichne planuvannia rozvytku terytorii
NI Khumarova
Odesa: In-t probl. rynku ta ekon.-ekol. doslidzh. NAN Ukrainy, 2011
52011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20