Володимир Кузь
Володимир Кузь
професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи національного виховання: концептуальні положення
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
Умань: Христинівська районна друкарня 108 (4), 1993
621993
Українська козацька педагогіка і духовність
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ОТ Губко
591995
Нова освітня парадигма – нові освітні технології
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія : вісник НАПН України, 28-33, 2011
332011
Освіта і школа ХХІ століття
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 142-149, 1999
291999
Педагогические основы воспитательного процесса в комплексе „Школа-детский сад”: Дис.... д-ра пед. наук в форме науч. доклада: 13.00. 01/НИИ педагогики Украины
ВГ Кузь
Дис.… д–ра пед. наук, 1992
251992
Вища школа і система компетенцій педагога
ВГ Кузь
Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі …, 2009
202009
Модель учителя нової генерації
В Кузь
Рідна школа, 33-35, 2005
182005
Школа – центр воспитания
ВГ Кузь
М. : Педагогика, 1991
181991
Організація педагогічного дослідження
ВГ Кузь
К.: Знання України, 2006
162006
Кадри для школи нового покоління
ВГ Кузь
Вища освіта України, 31-36, 2002
122002
Виклики сучасної епохи і педагогічна наука
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 27-39, 2005
112005
Готуємо кадри для сільської школи
ВГ Кузь
Педагогічні вісті, 1, 2001
112001
Труд, талант і творчість: сучасний учитель – будівничий нової школи
ВГ Кузь
Рідна школа, 9-11, 2004
92004
Учитель, школа–пріоритети ХХІ століття
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 11-19, 2002
92002
Педагогіка В. О. Сухомлинського – педагогіка ХХІ століття
ВГ Кузь
Педагогі ка і психологія, 113-120, 2000
92000
Сільська школа, сільський вчитель ХХІ століття
ВГ Кузь
Український державний педагогічний університет: зб. наук. пр.–К.: Наук. світ …, 2000
92000
Навчально-виховний комплекс «Школа–дошкільний навчальний заклад»
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія: вісник НАПН України, 115-120, 2010
8*2010
Навчально-виховний комплекс «Школа – дошкільний навчальний заклад»
ВГ Кузь
Сільська школа України, 2005
8*2005
Українська козацька педагогіка і духовність
ОТ Губко, ЮД Руденко, ВГ Кузь
Умань, 2005
82005
Готуємо вчителя для школи нового покоління
ВГ Кузь
Рідна школа, 10-13, 2003
82003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20