Володимир Кузь
Володимир Кузь
професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Школа – центр воспитания
ВГ Кузь
М. : Педагогика, 1991
591991
Основи національного виховання: Концептуальні положення
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
Умань: УДПІ, 1993
571993
Українська козацька педагогіка і духовність
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ОТ Губко
501995
Нова освітня парадигма – нові освітні технології
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія : вісник НАПН України, 28-33, 2011
262011
Освіта і школа ХХІ століття
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 143-150, 1999
231999
Педагогические основы воспитательного процесса в комплексе „Школа-детский сад”: Дис.... д-ра пед. наук в форме науч. доклада: 13.00. 01/НИИ педагогики Украины
ВГ Кузь
Дис.… д–ра пед. наук, 1992
211992
Модель учителя нової генерації
В Кузь
Рідна школа, 33-35, 2005
162005
Вища школа і система компетенцій педагога
ВГ Кузь
Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі …, 2009
142009
Організація педагогічного дослідження
ВГ Кузь
К.: Знання України, 2006
122006
Виклики сучасної епохи і педагогічна наука
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 27-39, 2005
112005
Кадри для школи нового покоління
ВГ Кузь
Вища освіта України, 31-36, 2002
112002
Труд, талант і творчість: сучасний учитель – будівничий нової школи
ВГ Кузь
Рідна школа, 9-11, 2004
82004
Готуємо вчителя для школи нового покоління
ВГ Кузь
Рідна школа, 10-13, 2003
82003
Учитель, школа–пріоритети ХХІ століття
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 11-19, 2002
82002
Педагогіка В. О. Сухомлинського – педагогіка ХХІ століття
ВГ Кузь
Педагогі ка і психологія, 113-120, 2000
82000
Сільська школа, сільський вчитель ХХІ століття
ВГ Кузь
Український державний педагогічний університет: зб. наук. пр.–К.: Наук. світ …, 2000
82000
Школа В. О. Сухомлинського – школа нового покоління
ВГ Кузь
Початкова школа, 28-30, 2002
72002
Готуємо кадри для сільської школи
ВГ Кузь
Педагогічні вісті, 1, 2001
72001
Навчально-виховний комплекс «Школа–дошкільний навчальний заклад»
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія: вісник НАПН України, 115-120, 2010
6*2010
Інноваційні технології в освіті
ВГ Кузь
Вища освіта України Тем. випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія …, 2008
62008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20