Філімоніхін Геннадій Борисович (Филимонихин Геннадий Борисович, Filimonikhin Gennadiy Borisovich
Філімоніхін Геннадій Борисович (Филимонихин Геннадий Борисович, Filimonikhin Gennadiy Borisovich
Центральноукраїнський нац. техн. ун-т (ЦНТУ), (КНТУ), зав. каф. деталей машин та прикладної механіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Зрівноваження і віброзахист роторів автобалансирами з твердими коригувальними вантажами
ГБ Філімоніхін
Кіровоград: КНТУ, 352, 2004
862004
Способ возбуждения двухчастотных вибраций пассивными автобалансирами
ГБ Филимонихин, ВВ Яцун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (7 (76)), 9-14, 2015
27*2015
Conditions for balancing a rotating body in an isolated system with automatic balancers
II Filimonikhina, GB Filimonikhin
International Applied Mechanics 43 (11), 1276-1282, 2007
222007
Zrivnovazhennja i vibrozahyst rotoriv avtobalansyramy z tverdymy koryguval’nymy vantazhamy [Balancing and protection from vibrations of rotors by autobalancers with rigid …
GB Filimonihin
Kirovograd: KNTU 352, 2004
182004
Исследование процесса возбуждения двухчастотных вибраций шаровым автобалансиром грохота ГИЛ 42
ГБ Филимонихин, ВВ Яцун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (7 (79)), 17-23, 2016
17*2016
К устойчивости основного движения двухмаятникового автобалансира
ГБ Филимонихин
Доклады НАН Украины, Сер. А (ISSN 1025-6415), 74-78, 1996
171996
Стабілізація маятниками положення осі обертання ізольованого абсолютно твердого тіла
ГБ Філімоніхін
Вісник, математика-механіка. Київський національний університет., 67-71, 2002
16*2002
Методика складання диференціальних рівнянь руху роторних систем з автобалансирами і її застосування до системи ротор–масивний корпус–автобалансир
ГБ Філімоніхін, ВВ Гончаров
Збірник наукових праць КНТУ, 357-363, 2009
152009
Stability of Steady-State Motion of an Isolated System Consisting of a Rotating Body and Two Pendulums
GB Filimonikhin, II Filimonikhina, VV Pirogov
International Applied Mechanics 50 (4), 459-469, 2014
132014
Стабілізація положення осі обертання абсолютно твердого тіла багатомаятниковим (багато-кульовим) автобалансиром
ОО Горошко, ГБ Філімоніхін, ВВ Пирогов, ІІ Філімоніхіна
ВПЦ" Київський університет", 2005
132005
Studying the peculiarities of balancing of flexible double-support rotors by two passive automatic balancers placed near supports
V Goncharov, G Filimonikhin, K Dumenko, M Lychuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-9, 2016
122016
Условия уравновешивания автобалансирами вращающегося тела в изолированной системе
ИИ Филимонихина, ГБ Филимонихин
Прикладная механика 43 (11), 113-120, 2007
122007
Application of the empirical criterion for the occurrence of auto-balancing for axisymmetric rotor on two isotropic elastic supports
G Filimonikhin, I Filimonikhina, M Yakymenko, S Yakimenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 51-58, 2017
102017
Empirical criterion for the occurrence of auto-balancing and its application for axisymmetric rotor with a fixed point and isotropic elastic support
G Filimonikhin, I Filimonikhina, K Dumenko, M Lichuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 11-18, 2016
102016
Research into excitation of dual frequency vibrational-rotational vibrations of screen duct by ball-type auto-balancer
G Filimonikhin, V Yatsun, K Dumenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 47-52, 2016
102016
Attitude stabilization of the rotational axis of a carrying body by pendulum dampers
GB Filimonikhin, VV Pirogov, II Filimonikhina
International Applied Mechanics 43 (10), 1167-1173, 2007
102007
Зменшення чутливості автобалансирів до сил ваги шляхом накладання в ‘язей
ГБ Філімоніхін, ЮА Невдаха
Збірник наукових праць КДТУ, 76-77, 2000
10*2000
Исследование возможности уравновешивания аэродинамического дисбаланса крыльчатки осевого вентилятора корректировкой масс
ГБ Филимонихин, ЛС Олийниченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (7 (77)), 30-35, 2015
9*2015
Investigation of the possibility of balancing aerodynamic imbalance of the impeller of the axial fan by correction of masses
ГБ Филимонихин, ЛС Олийниченко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (7 (77)), 30-35, 2015
92015
Уравновешивание автобалансиром ротора в упруго-вязко закрепленном корпусе, совершающем пространственное движение
ВВ Гончаров, ГБ Филимонихин
Известия Томского политехнического университета 325 (2), 41-49, 2014
9*2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20