Філімоніхін Геннадій Борисович (Филимонихин Геннадий Борисович, Filimonikhin Gennadiy Borisovich
Філімоніхін Геннадій Борисович (Филимонихин Геннадий Борисович, Filimonikhin Gennadiy Borisovich
Центральноукраїнський нац. техн. ун-т (ЦНТУ), (КНТУ), зав. каф. деталей машин та прикладної механіки
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Зрівноваження і віброзахист роторів автобалансирами з твердими коригувальними вантажами
ГБ Філімоніхін
Кіровоград: КНТУ, 352, 2004
862004
Conditions for balancing a rotating body in an isolated system with automatic balancers
II Filimonikhina, GB Filimonikhin
International Applied Mechanics 43 (11), 1276-1282, 2007
212007
Способ возбуждения двухчастотных вибраций пассивными автобалансирами
ГБ Филимонихин, ВВ Яцун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (7 (76)), 9-14, 2015
19*2015
К устойчивости основного движения двухмаятникового автобалансира
ГБ Филимонихин
Доклады НАН Украины, Сер. А (ISSN 1025-6415), 74-78, 1996
171996
Стабілізація маятниками положення осі обертання ізольованого абсолютно твердого тіла
ГБ Філімоніхін
Вісник, математика-механіка. Київський національний університет., 67-71, 2002
16*2002
Исследование процесса возбуждения двухчастотных вибраций шаровым автобалансиром грохота ГИЛ 42
ГБ Филимонихин, ВВ Яцун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (7 (79)), 17-23, 2016
14*2016
Методика складання диференціальних рівнянь руху роторних систем з автобалансирами і її застосування до системи ротор–масивний корпус–автобалансир
ГБ Філімоніхін, ВВ Гончаров
Збірник наукових праць КНТУ, 357-363, 2009
132009
Стабілізація положення осі обертання абсолютно твердого тіла багатомаятниковим (багато-кульовим) автобалансиром
ОО Горошко, ГБ Філімоніхін, ВВ Пирогов, ІІ Філімоніхіна
ВПЦ" Київський університет", 2005
132005
Studying the peculiarities of balancing of flexible double-support rotors by two passive automatic balancers placed near supports
V Goncharov, G Filimonikhin, K Dumenko, M Lychuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-9, 2016
122016
Условия уравновешивания автобалансирами вращающегося тела в изолированной системе
ИИ Филимонихина, ГБ Филимонихин
Прикладная механика 43 (11), 113-120, 2007
122007
Zrivnovazhennja i vibrozahyst rotoriv avtobalansyramy z tverdymy koryguval’nymy vantazhamy [Balancing and protection from vibrations of rotors by autobalancers with rigid …
GB Filimonihin
Kirovograd: KNTU 352, 2004
122004
Stability of Steady-State Motion of an Isolated System Consisting of a Rotating Body and Two Pendulums
GB Filimonikhin, II Filimonikhina, VV Pirogov
International Applied Mechanics 50 (4), 459-469, 2014
112014
Исследование возможности уравновешивания аэродинамического дисбаланса крыльчатки осевого вентилятора корректировкой масс
ГБ Филимонихин, ЛС Олийниченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (7 (77)), 30-35, 2015
10*2015
Investigation of the possibility of balancing aerodynamic imbalance of the impeller of the axial fan by correction of masses
ГБ Филимонихин, ЛС Олийниченко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (7 (77)), 30-35, 2015
102015
Зменшення чутливості автобалансирів до сил ваги шляхом накладання в ‘язей
ГБ Філімоніхін, ЮА Невдаха
Збірник наукових праць КДТУ, 76-77, 2000
10*2000
Уравновешивание ротора корректирующим грузом с неподвижной точкой на оси вала
ГБ Филимонихин
Загальнодержавний міжвідомчий н.-т. збірник—Конструювання, виробництво та …, 2000
102000
Empirical criterion for the occurrence of auto-balancing and its application for axisymmetric rotor with a fixed point and isotropic elastic support
G Filimonikhin, I Filimonikhina, K Dumenko, M Lichuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 11-18, 2016
92016
Уравновешивание автобалансиром ротора в упруго-вязко закрепленном корпусе, совершающем пространственное движение
ВВ Гончаров, ГБ Филимонихин
Известия Томского политехнического университета 325 (2), 41-49, 2014
9*2014
Експериментальне визначення ефективності динамічного зрівноваження кульовими автобалансирами крильчатки осьового вентилятора
ГБ Філімоніхін, ЛС Олійніченко
Український міжвідомчий н.-т. Збірник „Автоматизація виробничих процесів у …, 2011
92011
Attitude stabilization of the rotational axis of a carrying body by pendulum dampers
GB Filimonikhin, VV Pirogov, II Filimonikhina
International Applied Mechanics 43 (10), 1167-1173, 2007
92007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20