Follow
Олександр Диба
Олександр Диба
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", фінансово-економічний факультет, кафедра інвестиційної діяльності
Verified email at kneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання: Монографія
РВ Корнилюк, ІБ Івасів, ОМ Диба
К.: Вид-во КНЕУ, 2012
202012
Активізація інвестиційного процесу в Україні: монографія
ТВ Майорова
Київ: КНЕУ, 2012
15*2012
Перспективи розвитку краудфандингу в Україні як інструменту залучення коштів для підприємств малого та середнього бізнесу
АІ Іващенко, ЄА Поліщук, ОМ Диба
Інвестиції: практика та досвід, 34-39, 2016
142016
Краудфандинг: теорія та можливості використання в Україні
ОМ Диба, ЮО Гернего
Видавництво «Знання», 2015
122015
Вплив глобалізації на соціально-економічний стан України
О Диба, Є Осадчий
Ринок цінних паперів України, 19-28, 2014
102014
Інвестиційне кредитування середнього і малого підприємництва у зарубіжних країнах
О Диба, О Домерат
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2011
102011
Соціальна сфера й особливості інвестування у людський капітал
ОМ Диба
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2010
102010
Кредитне фінансування в інноватизації виробництва: теорія та досвід: монографія
ЮО Гернего, ОМ Диба, ЄА Поліщук
KNEU, 2016
92016
Наукові засади розвитку соціальної педагогіки дозвілля
НО Максимовська
Освіта та педагогічна наука, 37-42, 2012
92012
Інститути спільного інвестування: світовий досвід і реалізація його в Україні
ОМ Диба, ОО Євтушенко
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011
92011
Основи теорії диверсифікації інвестиційної діяльності
Д Василенко, О Диба
Банківські операції, 35-43, 2006
72006
Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання
РВ Корнилюк, ІБ Івасів, ОМ Диба
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
62012
Інвестиційна політика в стимулюванні економічного розвитку
ОМ Диба, АМ Дыба, В Левицька
Український інститут розвитку фондового ринку, 2011
62011
Механізм залучення зовнішніх ресурсів формування інветсиційного потенціалу місцевих бюджетів
ОМ Диба, ВВ Крук
Вісник ДНУЕТ ім. М. ТуганҮБарановського. Економічні науки. Ү, 306Ү314, 2010
62010
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України
МІ Диба, ОМ Юркевич, ТВ Майорова, ІВ Власова, ОМ Диба, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
52013
Тенденції та еволюція ІРО в умовах глобалізації
О Диба
Ринок цінних паперів України, 87-92, 2013
42013
Активізація інвестиційного процесу в Україні
ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко, ЮІ Козак, ОО Ляхова, СВ Онікієнко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
42012
Інноваційний проект: теорія та проблеми фінансового забезпечення
ОМ Диба, ЮО Гернега
Фінанси, облік і аудит, 49-63, 2012
42012
Обґрунтування параметрів інвестиційної компетенції місцевих бюджетів
О Диба, О Василенко, В Крук
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2010
42010
Фінансування інноватизації виробництва: досвід США
ОМ Диба, ЮО Гернего, СМ Підгородецька
Університетські наукові записки, 44-54, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20