Подписаться
Олександр Диба
Олександр Диба
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", фінансово-економічний факультет, кафедра інвестиційної діяльності
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Активізація інвестиційного процесу в Україні: колективна монографія
ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко
Київ: КНЕУ, 2012
25*2012
Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання: Монографія
РВ Корнилюк, ІБ Івасів, ОМ Диба
К.: Вид-во КНЕУ, 2012
242012
Перспективи розвитку краудфандингу в Україні як інструменту залучення коштів для підприємств малого та середнього бізнесу
АІ Іващенко, ЄА Поліщук, ОМ Диба
Інвестиції: практика та досвід, 34-39, 2016
192016
Вплив глобалізації на соціально-економічний стан України
ОМ Диба, ЄС Осадчий, ЕС Осадчий
Український інститут розвитку фондового ринку, 2014
142014
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
OM Dyba
Стратегія економічного розвитку України 42, 111-118, 2018
132018
Краудфандинг: теорія та можливості використання в Україні
ОМ Диба, ЮО Гернего
Видавництво «Знання», 2015
122015
Наукові засади розвитку соціальної педагогіки дозвілля
НО Максимовська
Освіта та педагогічна наука, 37-42, 2012
122012
Інвестиційне кредитування середнього і малого підприємництва у зарубіжних країнах
О Диба, О Домерат
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2011
122011
Соціальна сфера й особливості інвестування у людський капітал
ОМ Диба
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2010
102010
Кредитне фінансування в інноватизації виробництва: теорія та досвід: монографія
ЮО Гернего, ОМ Диба, ЄА Поліщук
KNEU, 2016
92016
Інститути спільного інвестування: світовий досвід і реалізація його в Україні
ОМ Диба, ОО Євтушенко
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011
92011
Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання
РВ Корнилюк, ІБ Івасів, ОМ Диба
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
82012
Портфельне інвестування
ОГ Шевченко, ТВ Майорова, ТВ Майорова, ОМ Юркевич, ОН Юркевич, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
82010
Фінансування інноватизації виробництва: досвід США
ОМ Диба, ЮО Гернего, СМ Підгородецька
Університетські наукові записки, 44-54, 2015
72015
Механізм залучення зовнішніх ресурсів формування інветсиційного потенціалу місцевих бюджетів
ОМ Диба, ВВ Крук
Вісник ДНУЕТ ім. М. ТуганҮБарановського. Економічні науки. Ү, 306Ү314, 2010
72010
Основи теорії диверсифікації інвестиційної діяльності
Д Василенко, О Диба
Банківські операції, 35-43, 2006
72006
Інноваційний проект: теорія та проблеми фінансового забезпечення
ОМ Диба, ЮО Гернега
Фінанси, облік і аудит, 49-63, 2012
62012
Інвестиційна політика в стимулюванні економічного розвитку
О Диба, В Левицька
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2011
62011
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України
МІ Диба, ОМ Юркевич, ТВ Майорова, ІВ Власова, ОМ Диба, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
52013
Міжнародна гармонізація регулювання банківського сектору та фінансових ринків
ОМ Диба, СВ Онікієнко
Фінанси України, 62-71, 2013
42013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20