Олександр Диба
Олександр Диба
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", фінансово-економічний факультет, кафедра інвестиційної діяльності
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання: Монографія
РВ Корнилюк, ІБ Івасів, ОМ Диба
К.: Вид-во КНЕУ, 2012
242012
Активізація інвестиційного процесу в Україні: колективна монографія
ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко
Київ: КНЕУ, 2012
16*2012
Перспективи розвитку краудфандингу в Україні як інструменту залучення коштів для підприємств малого та середнього бізнесу
АІ Іващенко, АИ Иващенко, ЄА Поліщук, ЕА Полищук, ОМ Диба, ...
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2016
112016
Краудфандинг: теорія та можливості використання в Україні
ОМ Диба, ЮО Гернего
Видавництво «Знання», 2015
112015
Вплив глобалізації на соціально-економічний стан України
ОМ Диба, АМ Дыба, ЄС Осадчий, ЕС Осадчий
Український інститут розвитку фондового ринку, 2014
102014
Інвестиційне кредитування середнього і малого підприємництва у зарубіжних країнах
О Диба, О Домерат
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2011
102011
Інститути спільного інвестування: світовий досвід і реалізація його в Україні
ОМ Диба, ОО Євтушенко
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011
92011
Соціальна сфера й особливості інвестування у людський капітал
ОМ Диба
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2010
92010
Кредитне фінансування в інноватизації виробництва: теорія та досвід: монографія
ЮО Гернего, ОМ Диба, ЄА Поліщук
KNEU, 2016
82016
Наукові засади розвитку соціальної педагогіки дозвілля
НО Максимовська
Освіта та педагогічна наука, 37-42, 2012
72012
Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання
РВ Корнилюк, ІБ Івасів, ОМ Диба
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
72012
Механізм залучення зовнішніх ресурсів формування інветсиційного потенціалу місцевих бюджетів
ОМ Диба, ВВ Крук
Вісник ДНУЕТ ім. М. ТуганҮБарановського. Економічні науки. Ү, 306Ү314, 2010
72010
Основи теорії диверсифікації інвестиційної діяльності
Д Василенко, О Диба
Банківські операції, 35-43, 2006
72006
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України
МІ Диба, ОМ Юркевич, ТВ Майорова, ІВ Власова, ОМ Диба, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
52013
Інвестиційна політика в стимулюванні економічного розвитку
ОМ Диба, В Левицька
Український інститут розвитку фондового ринку, 2011
42011
Обґрунтування параметрів інвестиційної компетенції місцевих бюджетів
ОМ Диба, О Василенко, ВВ Крук, ВВ Крук
Український інститут розвитку фондового ринку, 2010
42010
Тенденції та еволюція ІРО в умовах глобалізації
О Диба
Ринок цінних паперів України, 87-92, 2013
32013
Міжнародна гармонізація регулювання банківського сектору і фінансових ринків
ОМ Диба, СВ Онікієнко
Міністерство фінансів України, 2013
32013
Інноваційний проект: теорія та проблеми фінансового забезпечення
ОМ Диба, ЮО Гернега
Фінанси, облік і аудит, 49-63, 2012
32012
Норма обов’язкових резервів як один із монетарних інструментів управління грошово-кредитним ринком
ОМ Диба, ВМ Левицька
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20